Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Visa kalenderhändelser

  Lathund externwebben – Här kan du läsa om hur du använder funktionen Lista kalenderhändelser.

   

  Lista kalenderhändelser

  Skapad:2015-12-16 10:57:00

  Att arbeta med kalendern innefattar två steg. Det första är att lägga in händelser i kalenderadmininistrationen. Det andra steget är att visa kalenderhändelserna på din sida, det är det den här lathunden beskriver.

  Att visa kalenderhändelser

  Börja med att klicka på plus-tecknet i administrationen på sidan där du vill lägga till din kalender. Välj sedan Kalender enligt bilden nedan.​

  Foto: IKON

  Du får nu upp inställningarna för grundläggande information, hur kalendern ska visas och vilka kalenderhändelser som ska visas. Inställningarna är uppdelade i tre delar:

  1. Rubrik
  2. Filtreringsalternativ
  3. Visningsalternativ

   

  1. Rubrik

  Här skriver du in rubriken som visas ovanför kalendern, det kan t.ex. vara "Det här händer i kyrkan", "Gudstjänster i pastoratet" eller vad du nu vill att kalendern ska visa. Det är en beskrivande rubrik så besökaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad denne kan förvänta sig hitta i kalendern.

  2. Filtreringsalternativ

  ​Här väljer du vilka kalenderhändelser som ska visas genom att ange ett antal filtreringsvärden. De här inställningarna brukar upplevas som komplicerade av många, men vi går igenom alternativen ett i taget.

  För att få förståelse för hur det fungerar kan du tänka dig att du har alla kalenderhändelser i en enda stor låda. Inte bara dina egna, utan alla kalenderhändelser som läggs till i hela organisationen. Det är utgångsläget. Du vill ju troligtvis inte visa alla dessa, därför måste du i det här läget börja plocka ut de kalenderhändelser som är relevanta. För varje val du gör så förfinas resultatet, det blir alltså färre kalenderhändelser som väljs ut.

  ​Händelsetyper

  När du lägger upp en händelse i kalenderadministrationen kan du välja händelsetyp. Här, i visningen kan du sedan välja att endast visa händelser kopplade till en viss "Händelsetyp" genom att välja i listan du får fram genom att klicka på pilen.

  Plats

  Om du vill visa kalenderhändelser för en eller flera specifika kyrkor eller andra platser som finns i Platsadministrationen väljer du det här. 

  Välj webbplatser 

  Du kan ange flera webbplatser som du har behörighet till samtidigt för att samla ihop information från flera olika kalendrar. 

  Du kan också välja att hämta alla kalenderhändelser från underliggande webbplatser. Detta är användbart t.ex. om ett pastorat vill göra en kalender för alla gudstjänster i tillhörande församlingar. Du behöver dock inte ha behörighet att administrera de underliggande webbplatserna för att göra detta val, händelserna kommer ändå att visas.

  "Lista från alla enheter" är till en början utgråad. För att kunna välja detta alternativ måste du först ange minst ett gemensamt ämnesområde, plats eller händelsetyp. Så om du t.ex. väljer det gemensamma ämnesområdet barnverksamhet, kommer valet att "Lista från alla enheter" att bli valbart, och alla händelser i Svenska kyrkan som är kopplade till detta ämnesområde att visas.

  Ämnesområden 

  För att ytterligare förfina urvalet kan du välja Lokala ämnesområden om du t.ex. skulle vilja visa enbart kalenderhändelser som är märkta med "körsång" eller vad du nu vill visa.

  Under Lokala ämnesområden har du ett val kopplat till Lokala ämnesområden:

  • Alla ämnesområden ovan måste stämma...
  • Minst ett ämnesområde måste stämma...

  Det här är en viktig inställning och behöver en förklaring. Anta att du skriver i "körsång" och "gudstjänst" som Lokala ämnesområden. Anta också att du har registrerat en händelse i kalenderadministrationen som har "körsång" och "barn" som enda Lokala ämnesområden.

  Väljer du "Alla ämnesområden ovan måste stämma..." kommer denna händelse inte att visas i kalendern. Anledningen är att "gudstjänst" saknas. Båda måste alltså finnas för att händelsen ska visas.

  Å andra sidan, väljer du "Minst ett ämnesområde måste stämma..." så kommer händelsen att visas. Anledningen är att "körsång" fanns med som Lokalt ämnesområde, och det stämmer ju med kravet att minst ett ämnesområde måste stämma.

  Tänk på att om du valt flera webbplatser så måste de Lokala ämnesområdena finnas på samtliga webbplatser för att de ska dyka upp i listan.

  Gemensamma ämnesområden fungerar på liknande sätt, men avser alltså det material som delas gemensamt med alla webbplatser.


   

  3. Visningsalternativ

  Du kan välja att visa din kalender i veckovy, månadsvy eller som enbart lista utan själva kalendern. Notera att om du väljer t.ex. månadsvy, så kommer antal kalenderhändelser i listan att bli färre och färre ju närmare månadsskiftet vi kommer. Listan visar alltså inte 30 dagar framåt, den visar exakt den månad vi är inne i. Det betyder t.ex. att den 31 december så kommer inte en kalenderhändelse som inträffar 1 januari att visas i listan. Användaren måste klicka i kalendern och gå till januari-vyn för att se kalenderhändelser som inträffar 1 januari. 

  Visa sluttid i kalenderhändelser kan du bocka i om du vill visa mer än endast starttiden. Har du inte angett en sluttid i själva händelsen kommer start och sluttiden skrivas ut på samma klockslag.

  Du kan också välja hur själva listan med kalenderhändelsen ska visas under "Antal i listan initialt/antal vid ladda fler". Om du väljer 3/10 som bilden ovan kommer 3 händelser att visas initialt och varje gång besökaren klickar på fler händelser kommer 10 nya händelser att läggas på de ursprungliga tre.​

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Webbgruppen , Webbhjälp
  Uppdaterad
  2021-09-09
  X
  Dokumentid: 1263617- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318