Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Detaljvy i administrationen

  För dig som behöver se hur exempelvis bilder och ämnesområden hänger ihop och är kopplade till varandra finns nu ett tillägg i dokumentlistornas detaljvy.

  Figur 1.

  Figur 1.

  Här visas vilka dokument som är kopplade till varandra, exempelvis vad som är kopplat till ett visst ämnesområde, vilka sidor en bild visas på, vilka dokument som är infogade i en specifik sida, och så vidare. 

  För att få fram detaljvyn klickar du på pilen bredvid rubriken.

  Kopplingarna redovisas som hyperlänkade texter, men man kan i framtiden tänka sig mer grafiska representationer av dem.

  Från detaljvy till redigering av ämnesområden och andra dokument

  I detaljvyn för en standardsida kan det se ut som ovan (figur 1).

  Lokala ämnesområden

  Standardsidan är kopplad till två lokala ämnesområden (”Lathundar / Alla”, ”karta”). 

  Klicka på rubrik för att öppna redigeringsformuläret för korresponderande gemensamt ämnesområde. Flik 2 (Kopplade dokument…) öppnas initialt.​

  Här finns också möjlighet att ta bort aktuell koppling, men också ämnesområdets kopplingar till andra dokument. 


  Eftersom detta är en lista går det att öppna detaljvyerna även här och gå vidare i relationerna.

  Gemensamma ämnesområden

  Standardsidan är kopplad till ett gemensamt ämnesområde (”Utbildning”). 

  Klick på rubrik öppnar redigeringsformuläret för korresponderande gemensamt ämnesområde. Flik 2 (Kopplade dokument…) öppnas initialt. 
   
  Beroende på dina behörigheter finns här möjlighet att ta bort aktuell koppling, men också ämnesområdets kopplingar till andra dokument.

  Eftersom detta är en lista går det att öppna detaljvyerna även här och gå vidare i relationerna.

  Kopplade dokument

  Tio andra dokument – är kopplade/infogade i detta dokument. Dokumenttypen i kopplingarna visas i parentes när du pekar med musen över rubrikerna.

  Klick på rubrik öppnar korresponderande dokument i redigeringsläge.

  Om det är många kopplingar visas texten [Visa alla] i slutet av raden. Klick på denna uppmaning visar alla kopplingar, strukturerade efter typ, i ett nytt fönster.

   
  Klick på rubrik öppnar även härifrån korresponderande dokument i redigeringsläge.

  Kopplad till

  Detta dokument är kopplat till/infogat i ett annat dokument. Kopplingens typ visas i parentes när du pekar med musen över rubriken. 

  Klick på rubrik öppnar korresponderande dokument i redigeringsläge.

  Om det är många kopplingar visas texten [Visa alla] i slutet av raden. Klicka på denna uppmaning för att visa alla kopplingar, strukturerade efter typ, i ett nytt fönster.
   

  Från ämnesområdens detaljvy till redigering av dokument

  Ett ämnesområde kan inte kopplas till ett ämnesområde. Kopplingen mellan ett visst ämnesområde och ett visst dokument kan endast ske en gång. På grund av detta ser detaljvyn under ämnesområden lite annorlunda ut jämfört med exempelvis standardsidor, nyheter, bilder.

  Här visas bara ämnesområdets kopplingar till dokument. Dokumenttypen i kopplingarna visas i parentes när du pekar med musen över rubrikerna.

  Klick på rubrik öppnar korresponderande dokument i redigeringsläge.

  I slutet av raden av kopplingar visas texten [Redigera kopplingar]. Klick på denna uppmaning öppnar redigeringsformuläret för ämnesområdet. Flik 2 (Kopplade dokument…) öppnas initialt.

  Här är vi alltså tillbaka i samma vy som när vi klickade på ett ämnesområde i standardsidans detaljvy. Det finns möjlighet att ta bort aktuell koppling, men också ämnesområdets kopplingar till andra dokument.

  Eftersom detta är en lista går det att öppna detaljvyerna även här och gå vidare i relationerna.

  Publicering på intranätet

  Skapad: 2015-12-09 10:22:00
  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen , Webbhjälp
  Uppdaterad
  2018-12-20
  X
  Dokumentid: 1262530- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318