Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Tillgängligt innehåll på sociala medier

  Checklista för att göra församlingens närvaro på sociala medier mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar – och därmed göra innehållet mer tillgängligt för alla!  

  Webbplatser och appar ska funka för alla – det är lag på det. Lagen gäller för myndigheter i Sverige men Svenska kyrkan har valt att också följa den. Enligt lagen ska även innehåll i sociala medier göras tillgängligt så långt det är möjligt, så att informationen blir lätt att uppfatta och begripa.   

  Med dessa råd kan du göra församlingens närvaro på sociala medier mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar och därmed göra innehållet mer tillgängligt för alla!  

  Det är viktigt att budskapet går fram oavsett om du föredrar att titta, lyssna eller läsa. 

  Checklista för att skapa tillgängligt innehåll i sociala medier

  Texta film i Facebook

  Att texta filmer är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Det hjälper den som är döv eller har nersatt hörsel, men är faktiskt bra för de flesta andra. Majoriteten av alla videovisningar sker nämligen utan ljud eller i bullrig miljö.  

  Undvik att texta direkt i filmen (bränna in texten) eftersom den då inte blir läsbar av skärmläsare. Bättre då att ladda upp en separat textfil som du kopplar till din film.

  Lägg till texter på sidans videofilmer – guide på facebook.com. 

  Observera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service inte innebär inte en inskränkning i upphovsrätten. Det gör att vi på webben och i sociala medier bara får texta fria psalmer och sånger samt texter där vi har tillstånd.​
  Om upphovsrätt vid digitala gudstjänster och andakter.

  Automatisk alternativ text i Facebook 

  Automatisk alternativtext (alt) använder teknik för objektigenkänning för att skapa en beskrivning av ett foto för blinda och synskadade. Du kan granska och ändra den automatiskt genererade alternativa texten både före och efter publicering. Den autogenererade texten är väldigt kortfattad och ibland felaktig, så gör det till en vana att kontrollera den.  

  Redigera alternativtext för foto – guide på facebook.com. 

  En alternativ text ska vara kortfattad och du behöver inte beskriva allt som syns på bilden, bara det som är viktigt i sammanhanget. 

  Texta film på Instagram 

  På instagram kan man tyvärr inte ladda upp en textfil som skärmläsare kan förstå. Du måste alltså bränna undertexten direkt i filmen vilket ändå är ett bra alternativ för de flesta. Om du lägger upp film eller bilder i Instagramstories kan du lägga till textrutor som hjälper till att göra din story lättare att förstå. 

  Alternativ text i Instagram 

  För att lägga till alternativ text på en publicerad bild så trycker du på det tre prickarna längst upp i inlägget. Välj ”redigera”. När inlägget öppnas syns texten ”Redigera alternativ text” längst ner till höger på bilder. Klicka där och lägg till en text som kort beskriver bilden. Spara.  

  Syntolkning

  Syntolkning är ett komplement till det man kan lyssna sig till i en film. Det är en beskrivning av det som gestaltas visuellt. Det kan handla om miljöer, kläder och ansiktsuttryck.  Om man inte har möjlighet att syntolka sin film så kan inläggstexten ofta räcka för att förklara vem som talar i filmen och om det är något viktigt som syns. 

  Ett smart sätt för att nå långt med små medel är att tänka radio när du gör film. Presentera den som pratar och beskriv omgivningarna lite kort. 

  Text i bild

  Undvik text i bild om du inte har möjlighet att skriva en alternativ text som skriver ut texten och beskriver bilden.  

  Om du vill göra en bild med text i, så är det viktigt att tänka på att kontrasten mellan bokstäverna och bakgrunden är tillräckligt stor. Det underlättar för alla att se och förstå bilden.  

  Det finns verktyg på nätet som du kan använda för att kontrollera om det är tillräckligt stora kontraster i din bild.  

  Tips på gratisverktyg för mätning av kontraster finns på axxeslab.com. 

  TaggaTydligt

  Håll nere antalet hashtaggar (#). Om du använder en sammansatt tagg så skriv med stor bokstav i varje nytt ord, till exempel #VemMinnsDu eller #EnVarmareStad. Det gör det lättare att läsa för alla och de som använder hjälpprogram hör orden individuellt och inte som ett långt ord. 

  Inkludera

  Var varsam så att budskapet inte omedvetet diskriminerar eller sårar någon utifrån kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsvariation, etnicitet, religion och ålder. Låt människor som ofta är marginaliserade eller osynliggjorda i vårt samhälle synas i text och bild. Använd ett rakt och enkelt språk.

  Presentera checklistan för dina kollegor

  Vill du prata tillgänglighet med dina kollegor? Här finns en ppt du kan använda.

  Om tillgänglighet i sociala medier (pptx, 1,83 MB) 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  SoMe-redaktionen , Webbhjälp
  Uppdaterad
  2022-01-19
  X
  Dokumentid: 1513783- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318