Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Skapa en lista med nyheter, filer, eller bilder

  Funktionen lista är mångsidig, med den kan du göra flera typer av automatiska listor. Då behöver du inte manuellt lägga in t.ex. det senaste protokollet från kyrkorådet eller den senaste nyheten på en sida.

  Funktionen läggs in på en standardsida, en nyhet eller på startsidan. Några exempel på vad du kan göra med funktionen:

  • En lista med nyheter, där den senaste nyheten alltid ligger längst upp
  • En lista med protokoll från kyrkorådet
  • En lista med nyheter om ett speciellt ämnesområde
  • De senaste bilderna från verksamheten (går rent tekniskt men det blir snyggare om du istället använder dig av bildarkiv när du vill visa flera bilder i samma vy).

  Såhär gör du en lista

  I formuläret för en standardsida, startsida eller nyhet, klicka på bården Funktioner som ligger ovanför innehållsfältet. Ett antal funktioner fälls ut.

  Dra funktionen Lista (1 i bilden nedan) och släpp den där du vill ha listan (2 i bilden nedan).

  Foto: IKON

  Dubbeklicka på funktionen (två i bilden ovan).

  Grundinställningar

  Skriv en passande rubrik så besökaren förstår vad som är rimligt att hitta i denna lista.  Välj sedan vilken typ av dokument som ska listas.  I och med uppgraderingen vecka 12, 2014 går det att välja att visa både standardsidor och nyheter i samma lista, bara de är kopplade till samma ämnesområde. 

  Du kan också välja att visa alla typer av dokument i listan men en sådan lista kan bli svår att hantera för en besökare.

  Foto: IKON

  Välj sedan vilken eller vilka webbplatser dokumenten ska komma ifrån.  Du kan bara välja mellan de webbplatser du själv har behörighet till.  Alternativt kan du välja att visa en lista med en typ av dokument från alla underliggande webbplatser.  

  I högra spalten väljer du sedan vilket eller vilka ämnesområden som ligger till grund för vad som visas i lis

  Antingen väljer du att ämnesområdesfiltrering sker med OCH.  Då måste alla valda ämnesområden stämma för att bild ska ingå i spelet.  Det andra alternativet är att välja att ämnesområdesfiltrering sker med ELLER. Då måste minst ett valt ämnesområden stämma för att bild ska ingå i spelet.

  Sortering

  Listan kan sorteras i bokstavsordning eller i omvänd kronologisk ordning

  Listan kan sorteras i bokstavsordning eller i omvänd kronologisk ordning Foto: IKON

  På sikt kommer du också att kunna välja att manuellt styra sorteringsordningen.  Redan nu går det att göra när du skapar ett bildspel.

  OBS - du kan redan nu manipulera den kronologiska ordningen genom att själva välja olika publiceringsdatum.  Se bara till att välja datum som passerat om du vill att det ska finnas tillgängligt.

  Skapa ett RSS-flöde

  Från 16 september 2014 är det möjligt att från en lista skapa ett RSS-flöde. Om din lista är från tiden före 16 september, behöver du skapa om den. Dubbelklicka på listan, gå in under fliken Visning och kryssa i Visa länk för RSS-prenumeration.

  Du kan inte testa att prenumerera från förhandsgranskningsläge, utan behöver först publicera.

  Visning

  Under fliken Visning finns färdiga inställningar så du behöver inte göra några aktiva val.  Vill du däremot styra hur din lista visas, finns alternativen här.

  Du kan exempelvis välja att visa när det som visas i listan publicerades (1 i bilden nedan) vilket kan vara relevant om det är en nyhetslista.  I vissa fall kanske du vill visa vem sidan är skapad av (2 i bilden nedan) eller att ingressen ska synas i listan eller ej.

  Gör du inga egna inställningar visas tio dokument i listan (4 i bilden nedan), men du kan välja fler eller färre om det passar bättre i sammanhanget.  Finns fler dokument än du valt att visa på första sidan kan du välja att visa det genom att fylla i att pagineringen ska visas (5 i bilden nedan)

  Foto: IKON

  Vill du göra det möjligt för besökaren att prenumerera på din lista för att hålla sig uppdaterad checkar du i rutan vid alternativ sex i bilden ovan.

  Du kan göra det möjligt för besökaren att prenumerera på listan via ett RSS-flöde (7 i bilden ovan).

  Om listan består av nyheter eller standardsidor finns möjlighet att göra ytterligare några val (8 i bilden ovan).  Du kan då välja att visa bilder som finns i nyheten eller standardsidan.  Du kan också välja att visa en huvudpuff för det som visas överst i listan.

  När du har gjort dina val, klicka på Spara, din lista är nu skapad.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkmrg,
  Uppdaterad
  2014-10-29
  X
  Dokumentid: 112605- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318