Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Samverkansrum - tänk efter före

  Har din arbetsgrupp ett uppdrag där ni behöver dela dokument? Behöver ni ha tillgång till en gemensam kalender för tydligare överblick över arbetsgruppens hållpunkter? Vill du och dina kollegor kunna dela uppgifter på ett gemensamt ställe? Då är samverkansrum något för dig.

  Det viktigaste för att få ett samverkansrum att fungera är att ha innan det ens skapas ha en klar målbild över vad det ska användas till.  När det arbetet är gjort går det lättare att identifiera om ett samverkansrum är det mest lämpade forumet. 

  Om information ska spridas till en bred allmänhet ska den ligga på externwebben, svenskakyrkan.se.  Är målgruppen inte helt identifierad eller många inom Svenska kyrkan bör informationen publiceras på intranätet. 

  När använder jag ett samverkansrum?

  Är informationen dynamisk och kommer att ändras av flera gruppmedlemmar?  Är det en begränsad grupp med identifierade medlemmar?  Är informationen hemlig eller helt irrelevant för icke-medlemmar?  Behövs dokumentation om vem som ändrat och när, versionsmöjligheter i dokument eller möjlighet att ställa frågor som gruppmedlemmarna kan besvara?  Behöver medlemmarna kunna göra personliga inställningar för att exempelvis få notifieringar när ändringar gjorts?

  Har du svarat ja på flera av dessa frågor är sannolikt ett samverkansrum det som kan underlätta din och din arbetsgrupps vardag bäst.

  Vilka är behöriga

  Administratören för samverkansrummet kan lägga upp behörigheter så att den grupp som ska samarbete kommer in och kan ta del av informationen.

  Utöver deltagarna finns alltid några ytterligare behöriga för att kunna supporta och administrera systemet.  De som har denna behörighet går naturligtvis aldrig in för att läsa information!  Samtidigt bör arbetssättet och informationsdelningen i samverkansrummet aldrig vara så hemligt att ingen, inte ens i supporthänseende, kan se den. 

  Hemlig information

  Information som är, sekretessbelagd, på annat sätt juridiskt hemlig eller skulle kunna orsaka skada om den blev känd ska inte publiceras i samverkansrum. 

  Hur använder jag ett samverkansrum?

  Jumer konsensus i arbetsgruppen kring hur samverkansrummet ska användas, desto bättre kommer det att kunna fungera för gruppen. 

  Ska alla milstolpar, arbetspass, möten och så vidare publiceras i kalendern?  Vem ska publicera?  Kanske en person ska ta detta ansvar, kanske ska var och en som är ansvarig för respektive kalenderhändelse lägga upp den i samverkansrummets kalender.

  Vilken typ av dokument ska delas i samverkansrummet?  Är målet med samverkansrummet att använda det som ett gemensamt dokumentarkiv så kanske bara helt färdigställda dokument ska publiceras.  Är målet att tillsammans arbeta fram ett resultat kan det mest användbara vara att lägga upp påbörjade dokument och sedan använda sig av versioner för att klargöra milstolparna när något fastlagts.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Webbgruppen , Webbhjälp
  Uppdaterad
  2019-06-14
  X
  Dokumentid: 750544- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318