Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Ämnesområden - så använder du dem på rätt sätt

  Ämnesområden använder du för att kategorisera och presentera standardsidor, nyheter, bilder, filer, kalenderhändelser och länkar som hör ihop.

  Du kan koppla innehåll till ett ämnesområde. Till exempel ämnesområdet "Blanketter". Då kan du visa det innehållet i en lista. Det kallar vi för att filtrera listan på ämnesområdet "Blanketter".

  Andra exempel när vi använder ämnesområden är för att peka ut vilken uppsättning bilder som ska visas i ett bildspel eller vilka händelser som ska visas i en kalender.

  Två typer av ämnesområden

  • gemensamma ämnesområden (i fortsättningen GÄO), en lista av generella områden som du inte kan administrera själv.
  • ämnesområden (i fortsättningen ÄO) som du kan skapa, ändra och administrera som andra CS-dokument.

  Du kan läsa mer om gemensamma ämnesområden i den här bloggposten

  Samma ämnesområden på intranätet och externwebben

  Om din enhet (församling eller pastorat) har både ett intranät och en extern webbplats på svenskakyrkan.se så använder de två samma ämnesområden. Du kan alltså skapa ett ämnesområde på intranätet som du sedan kan använda på externwebben, och tvärtom.

  Den här kopplingen finns bara om intranätet och externwebben tillhör samma enhet. Om du inte kan se den här kopplingen kan det bero på att det blivit fel i en tidigare indelningsändring. Kontakta i så fall kanslistöd så hjälper de till.

  Svenska kyrkans kanslistöd

  Så administrerar du ämnesområden

  I administrationen för både intranätet och externwebben finns en knapp som heter "Ämnesområden". Här kan du se vilka ÄO ditt intranät och/eller din externa webbplats har. I detaljvyn för varje ÄO kan du bland annat se hur många kopplingar till externwebb respektive intranät ett visst ÄO har.

  Med knapparna till höger i administrationen:

  • redigerar du ett ÄO - öppnar redigeringsformuläret, läs mer om detta nedan.
  • raderar du ett ÄO. Detta förutsätter att du har behörighet både till enhetens externwebb OCH intranät. Ta gärna en titt i detaljvyn så att det inte finns några existerande kopplingar - ett ÄOs kopplingar raderas samtidigt som det raderas.

  Du kan inte förhandsgranska ett ÄO.

  Skapa nytt ÄO eller redigera ett befintligt ÄO

  I formuläret finns två flikar - Innehåll och Publiceringsalternativ. Under Innehåll är Namn obligatoriskt, Beskrivning är frivilligt men bra information om det är flera redaktörer som jobbar med webbplatsen. Under Publiceringsalternativ är Webbplats obligatoriskt.

  Spara och publicera som vanligt när du redigerat klart.

  Filtrering - i CS-administrationen

  Många dokumentlistor kan filtreras efter ÄO. Det hjälper dig att göra träfflistan snävare. Men det stora användningsområdet är i den publika visningen.

  Filtrering - i publik visning

  Ett CS-dokument kan bära hur många GÄO OCH hur många ÄO som helst. Men de sparas i olika behållare - GÄO för sig och ÄO för sig. När du sedermera nyttjar kategoriseringen, till exempel i en lista kan du välja antingen att:

  1. filtrera på ETT GÄO eller...
  2. filtrera på ETT ÄO eller...
  3. filtrera på en kombination av ETT GÄO och ETT ÄO

  Exempel - låt oss för enkelhets skull säga att det finns tre GÄO: gul, röd, grön. Du har skapat tre ÄO: banan, tomat, gurka.

  Du har dessutom märkt upp några CS-dokument på följande sätt:

  • Nyhet_1: GÄO (gul, röd, grön), ÄO: (banan, tomat, gurka)
  • Nyhet_2: GÄO (grön), ÄO: (banan, tomat, gurka)
  • Nyhet_3: GÄO (grön, röd), ÄO: (banan, tomat)
  • Nyhet_4: GÄO (gul, röd), ÄO: (tomat)

  Sedan gör du en lista i vilken du filtrerar nyheter enligt:

  1. Filtrering GÄO = Gul: listan kommer att bestå av Nyhet_1, Nyhet_4.
  2. Filtrering ÄO = tomat: listan kommer att bestå av Nyhet_1, Nyhet_2, Nyhet_3, Nyhet_4.
  3. Filtrering GÄO = grön + ÄO = banan: listan kommer att bestå av Nyhet_1, Nyhet_2, Nyhet_3.

  Läs mer om listor under Infoga lista.

  Byta namn på ämnesområde

  Det gamla namnet på ett ämnesområde ligger kvar där du kopplat det, även om du bytt namn på ämnesområdet. För att undvika att det uppstår förvirring i administrationen rekommenderas du därför att koppla om i befintliga dokument.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Per Hård af Segerstad, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2021-02-02
  X
  Dokumentid: 130024- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318