Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhetsstöd

  Arkiv och dokumenthantering

  Bildarkivet, Svenska kyrkans mission Thönell

  Foto ur bildarkivet, Svenska kyrkans mission.

  Välkommen till arkiv och dokumenthantering på intranätet

  Här finns aktuell information om arkiv och dokumenthantering för alla som jobbar inom Svenska kyrkan, oberoende av om det gäller KAE, begravningsverksamheten eller hur vi hanterar våra kyrkliga arkiv.

  Nyheter

  Två driftstopp Public 360 – 14 juni och den 20 juni
  2022-06-13 14:14
  Behörighetshantering för Public 360 flyttas till behörighetswebben
  Under eftermiddagen 7 juni kommer det ske en uppdatering som kommer innebära att behörighetshanteringen, som tidigare hanterats av Kanslistöd, flyttas till behörighetswebben. Från och med den 8 juni kommer behörighetsadministratörer kunna tilldela behörigheterna i behörighetswebben.
  2022-05-25 07:49
  Reviderad mall: dokumenthanteringsplan lokal nivå
  Rättningar har genomförts i mallen för lokal nivå efter att ha blivit uppmärksammad på felaktigheter i fråga om hanteringen av handlingar i respektive KAE och FKAE diariet.
  2022-03-30 10:03
  Nytt kapitel till arkivhandboken
  Utbildningsmaterialet gällande de nya förteckningsplanerna finns publicerade inom ramen för arkivhandboken. Du hittar det under kapitel 6 Ordna och förteckna.
  2022-03-17 08:41
  Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort mål om gravrätt
  Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 februari 2022 avgjort två mål avseende gravrätt enligt begravningslagen.
  2022-03-09 14:38
  Nya förteckningsplaner för lokal och regional nivå
  I februari 2022 har Kyrkostyrelsen beslutat om nya förteckningsplaner för den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Planerna börjar gälla den 1 mars 2022 och ersätter de förteckningsplanerna som finns i bilagan till SvKB 2017:1. Enheter som har börjat förteckna enligt dessa planer ska förteckna om sitt verksamhetsbaserade arkiv. Utbildningsmaterial och exempel kommer att publiceras runt den 1 mars på intranätet.
  2022-02-23 10:00
  Fortbildning på mässan Nordiska trädgårdar
  För dig som arbetar med planering och skötsel av kyrkogård kanske seminarierna för branschfolk på mässan Nordiska trädgårdar kan vara av intresse.
  2022-02-11 10:13
  Under våren utreds kyrkans behov av en gemensam arkivdepå
  Under slutet av hösten 2021 genomförde kyrkokansliets arkivfunktion en enkät där samtliga kyrkliga enheter fick möjlighet att svara på frågor om hur de förvarar sina arkiv men också hur behovet av att levererar pappersburna arkivhandlingar ser ut.
  2022-01-31 19:37
  Mall för att beräkna begravningskostnader för icke folkbokförda på gång
  Under våren kommer en mall att tas fram som stöd för att beräkna kostnader för att begrava avlidna som inte är folkbokförda. Mallen publiceras på intranätet så snart den är klar.
  2022-01-28 10:24
  Nyheter
  2022-01-28 10:21
  1 2 < > 
  Redaktör
  Margareta Furberg, Verksamhetsstöd
  Innehållsansvarig
  Harald Löfgren, Arkiv och dokumenthantering
  Uppdaterad
  2021-09-17
  X
  Dokumentid: 1524312- Webid: 1440086 - Unitid: 2147483551