Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Sjukhuskyrkan

  Andlig vård inom hälso-och sjukvård betecknar det arbete som trossamfunden utför på sjukhusen.

   

  Genom själavård, riter, stödsamtal till människor i kris fyller trossamfundens representanter ett behov som vårdpersonalen inte alltid kan tillmötesgå. Den andliga vården blir därför ett komplement till de olika professionernas arbete inom sjukvården.

  Ett väletablerat arbete på sjukhusen

  Den andliga vården inom sjukvården finns representerad på cirka 80 av landets sjukhus. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet. 

  Kyrkornas gemensamma verksamhet på sjukhusen går under benämningen Sjukhuskyrkan som alltså inte beskriver en lokal, utan en verksamhet.

  Andlig vård inom sjukvården används som ett övergripande begrepp som innefattar Sjukhuskyrkan, men även andra religioners arbete genom särskilda tjänster i sjukvården. I nuläget är det Sveriges Buddhistiska samarbetsråd och de muslimska riksorganisationer som finns representerade i Islamiska Samarbetsrådet (ISR) som har tjänster inom den andliga vården i sjukvården.​

  Ansvaret för tjänsterna

  Myndigheten för stöd till trossamfund har regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av den andliga vården i sjukvården.​

  Sveriges Kristna Råd, SKR, är huvudman för Sjukhuskyrkan. 

  Sjukhuskyrkans webbplats

  Här finns mer information om Sjukhuskyrkan

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Kimmo Kling, Verksamhet
  Uppdaterad
  2022-04-25
  X
  Dokumentid: 27018- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617