Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Svenska kyrkans familjerådgivning

  Svenska kyrkans familjerådgivnings nationella samordnarfunktion finns på Kyrkokansliet i Uppsala. I den nationella samordnarfunktionens uppgift ingår att inspirera församlingar att starta familjerådgivning samt att utbilda och fortbilda personal som är verksamma inom Svenska kyrkans familjerådgivning.

  För att kunna arbeta som familjerådgivare krävs, förutom yrkesutbildning till socionom, psykolog eller annan likvärdig akademisk examen, grundläggande psykoterapiutbildning och familjeterapiutbildning.

  Svenska kyrkan nationella nivån ansvarar för samordningen av Svenska kyrkans familjerådgivning genom den nationella samordnarfunktionen som finns inom Avdelningen för Kyrkoliv med enhetschef som övergripande ansvarig.

  Uppdraget som samordnare

  I uppdraget som nationell samordnare ingår att samordna verksamheten inom Svenska kyrkans familjerådgivning med sär­skild tonvikt på kompetens- och kvalitetssäkring och verka för utveckling i metod och innehåll samt nyetablering av mottagningar.

  • Ansvara för auktorisationsgrundande befattningsutbildningar
  • Stå till förfogande och som stöd i de frågor som organisation, etablering, avveckling och problem inom familjerådgivningen
  • Stå till förfogande vid anställning av familjerådgivare i familjerådgivningen.
  • Ansvara för att den nationella insamling genomförs årligen.
  • Ansvara för den nationella nivåns samverkan med Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening (KYFA) och de riktlinjer som är framtagna tillsammans med KYFA.
  • Kontinuerligt kommunicera med familjerådgivningsbyråerna och med företrädare för den nationella nivån
  • Samverkan med Myndigheten för Familjerätt och familjestöd och nordiska kollegor. ​

  Den nationella samordningsfunktionen nås via mejl, här, eller via telefon 018-16 98 17.

  Den nationella samordnaren har tillsammans med Uppsala stift och Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening arbetat fram tips och råd om hur stiften  i Svenska kyrkan som har familjerådgivningsmottagning kan främja familjerådgivningen. Stiften kan ha kännedom vilka familjerådgivningar som finns i stiftet och kunna hänvisa människor som söker hjälp dit. Bistå församlingar med information och kontaktvägar för att kunna ansluta sig till en familjerådgivning, möjliggöra kontinuerliga nätverksträffar mellan stift och familjerådgivningar samt främja arbetet för Svenska kyrkans familjerådgivning som en del av den diakonala arbetet i församlingen och underlätta för familjerådgivare att ta del av stiftets sammankomster och fortbildning.
  Se till att den nationella hemsidan länkas till stiftsbrevet. 

  Aktuellt

  Corona viruset

  Svenska kyrkan vill självklart hjälpa till att ta sitt ansvar för att hindra och fördröja smittspridning av Coronaviruset. Vi uppfattar också att vi har en uppgift att bidra till att öka sammanhållningen och tryggheten i Sverige. Det är därför viktigt att vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens alla beslut och direktiv. Alla våra egna beslut ska ligga i linje med samhället när det gäller Corona-smittan.

  Vi har också fått information om att frågorna och oron ökar hos en del av er medarbetare i Svenska kyrkans familjerådgivning i er arbetssituation inte minst med tanke på den allra senaste rapportering via Folkhälsomyndighetens och de rekommendationer som ges. Vi förutsätter att varje huvudman i stift och församling har samtalat med er om er situation och hur ert arbete kan komma att förändras p.g.a. smittorisken.

  Vi får hoppas på och be för att vi fortsättningsvis kan agera så klokt och förnuftigt
  som det bara går, både med tanke på oss själva och andra i den situation vi ställts i.

  Familjerådgivning via digital lösning

  Under Corona-pandemin har Svenska kyrkan arbetat med att ställa om sin verksamhet . Syftet har bland annat varit att kunna möta de behov av själavård, relations bearbetning och andra former av diakonala stödåtgärder för befolkningen.
  Svenska kyrkans familjerådgivnings mottagningar får nu ett erbjudande om att möta sina konfidenter via denna enkla, användarvänliga och säkra digitala lösning som den nationella nivån erbjuder alla mottagningar inom Svenska kyrkans familjerådgivning. Den digitala lösningen är kostnadsfri för mottagningen och församlingen. (Svenska kyrkans nationella nivå tar kostnaden för den digitala lösningen.) 

  Svenska kyrkans familjerådgivning i Stockholm var först ut att ansluta sig till det digitala lösningen. Även Svenska kyrkans familjerådgivning i Kalmar har anslutit sig till det digitala lösningen under sommaren. Om din mottagning är intresserad att ansluta sig till det digitala lösning, så ta kontakt med den nationella nivån. Kontakta Erik Gyll erik.gyll@svenskakyrkan.se eller mig, Jan Sjögerud jan.sjogerud@svenskakyrkan.se

  Nytt statistiksystem 2021?

  Under flera år har det funnits tankar på att lansera ett nytt statistiksystem för Svenska kyrkans familjerådgivning. En förhoppning har varit att Svenska kyrkans familjerådgivnings statistik ska kunna inkluderas i Svenska kyrkans nationella statistikdatabas. Den nationella nivån har tillsammans med KYFA´s styrelse sedan 1 januari 2020 låtit Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund och Åkersberga prova en mall som är framtagande tillsammans med forskning -och analysenheten på Svenska kyrkans nationella nivå. Försöket med det nya underlaget för inhämtning av statistik kommer att kontinuerligt följas upp av KYFA´s styrelse och den nationella samordnaren under 2020. Efter synpunkter och diskussion på KYFA´s årsmöte beslutades att frågan skulle utredas vidare.

  Mötesplatser och utbildningar

  Familjerådgivardag den 19 mars 2021 ”Existentiell hälsa – aktiv livshjälp” med föreläsare Cecilia Melder. Program kommer.

  Studiedagarna 2020 är flyttad till den 15-17 september 2021 och arrangeras av Familjerådgivningarna i Härnösands stift.

  Auktorisationsgrundande befattningsutbildning i Familjerekonstruktion är preliminärt flyttad till vecka 46 2021, Katolska stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm

   

  Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning

  Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivare har tillkommit för att tydliggöra ramar och riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning med referens till kyrkoordningen, generell lagstiftning och den erfarenhet som finns sedan mer än sextio år inom Svenska kyrkans familjerådgivning. Dokumentets första upplaga utgavs av Nämnden för Diakoni och samhällsansvar och arbetsgruppen för familjerådgivning 1987.

  Länk till Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning

  Aktuella familjerådgivningsmottagningar

  Huvudman för familjerådgivningsmottagningarna är i de allra flesta fall en eller flera församlingar. Ibland kan församlingar ge ett ekonomisk bidrag från pastorat/församlingen  till en diakonal vårdgivare eller institution att vara huvudman till exempel S:t Lukas stiftelsens i Falun eller Vårsta diakonigård i Härnösands stift.

  Arboga (Vilande)

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Norra Vikingagatan 3
  732 30 Arboga
  Tel 0589-884 22
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646090

  Falun

  Svenska kyrkans familjerådgivning/S:t Lukas stiftelsen
  Gruvgatan 2
  791 62 Falun
  Tel 023-70 50 44
  https://www.svenskakyrkan.se/falun/familjeradgivningen

  Gävle

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Kyrkans Hus, Kaplansgatan 1
  801 38 Gävle
  Tel 026-18 73 90, 026-18 99 09 
  18 99 09 
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=639604

  Göteborg

  Kyrkans Familjerådgivning
  Lilla Stampgatan 1B
  411 01 Göteborg
  Tel 031-15 53 50
  http://www.svenskakyrkan.se/goteborg/familj

  Haninge

  Kyrkans familjerådgivning
  Handenterminalen 1
  136 40 Handen
  Tel: 08 - 606 79 97 
  http://kyrkansfamiljeradgivning.org/upptagningsomrade/ 
  http://kyrkansfamiljeradgivning.org/

  Härnösand

  Svenska kyrkans familjerådgivning 
  Vårsta diakonigård, Lönegrensgatan
  871 23 Härnösand
  Tel 0611-125 80, 070-333 62 98 
  http://www.varsta.se/familjeradgivning-start

  Jönköping 

  Kyrkans familjerådgivning
  Ö. Storgatan 45 B
  553 21 Jönköping
  Tel 036-30 35 35
  https://www.svenskakyrkan.se/jonkoping/familjeradgivning

  Kalmar

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Södra Vallgatan 25
  392 31 Kalmar
  Tel: 0480-42 14 70
  https://www.svenskakyrkan.se/kalmar/familjeradgivningen

  Karlstad

  Kyrkans familjerådgivning
  V. Kyrkogatan 3
  651 03 Karlstad
  Tel 054-14 14 21
  https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/kyrkans-familjeradgivning     

  Ludvika

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Engelbrektsgatan 22 A
  771 30 Ludvika
  Tel. 0240-61 18 50
  sms. 073-072 30 16
  https://www.svenskakyrkan.se/ludvika/familjeradgivningen

  Lund

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Allhelgona Kyrkogata 2
  223 62 Lund
  Tel 046-13 93 03
  http://www.svenskakyrkan.se/lund/familjeradgivningen

  Norrtälje

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Kyrkogatan 4
  761 21 Norrtälje
  Tel 0176-774 37
  https://www.svenskakyrkan.se/roslagens-ostra-pastorat/familjeradgivning

  Sollefteå

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Nipuddsvägen 24
  881 51 Sollefteå
  Tel 070-333 62 98.
  http://www.varsta.se/familjeradgivning-start

  Sollentuna

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Turebergskyrkan/församlingshuset
  Sköldvägen 12 A
  191 21 Sollentuna
  Tel 08–505 513 66 , 505 513 49
  https://www.svenskakyrkan.se/sollentuna/familjeradgivning---livscentrum

  Stockholm (inkl Brännkyrka och Årsta)

  Kyrkans familjerådgivning
  Södermannagatan 5
  116 23 Stockholm
  Tel: 08-6151170
  https://kyrkansfamiljeradgivning.org/index.php?page=kontakt

  Umeå
  Kyrkans familjerådgivning
  Skolgatan 75
  903 30 Umeå
  Tel: 090-2003525
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=671112

   Upplands Väsby

   Svenska kyrkans familjerådgivning
   Kyrkvägen 9
   194 78 Upplands Väsby
   Tel: 08-555 168 32
   http://www.svenskakyrkan.se/hammarby
   

   Uppsala

   Kyrkans Familjerådgivning
   Torkelsgatan 2D
   753 26 Uppsala
   Tel 018-51 35 22
   https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/familjeradgivning

   Vallentuna

   Kyrkans Familjerådgivning
   Mathiasgården
   Kyrkvägen 4
  186 30 Vallentuna
  Tel 08-511 862 36 
  https://www.svenskakyrkan.se/vallentuna/familjeradgivning

   Västerås

   Svenska kyrkans familjerådgivning 
   V. Kyrkogatan 10
   722 15 Västerås
   Tel 021-81 46 80
   http://www.svenskakyrkan.se/vasteras/familjeradgivning

   Växjö

   Svenska kyrkans familjerådgivning
   Gymnasiegränd 1 B 
   35234 Växjö
   Tel 0470-70 48 35 
   http://svenskakyrkanivaxjo.se/Kyrkan-stottar/Familjeradgivningen1/

   Örebro  

   Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
   Post: Storgatan 27 A, 703 63
   Besök: Storgatan 27 B, Örebro
   Tel 019- 15 45 45
   www.svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning

   Örnsköldsvik 

  Svenska kyrkans familjerådgivning 
  Nytorgsgatan 2 E
  891 34 Örnsköldsvik
  Tel 0660-106 33, 072-523 35 81
  http://www.varsta.se/familjeradgivning-start

  Östersund

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Prästgatan 37
  831 31 Östersund
  Tel 070-3250003
  http://www.varsta.se/familjeradgivning-start

  Österåker och Östra Ryd

  Svenska kyrkans familjerådgivning
  Åkersberga Kyrkliga Centrum
  Bergavägen 13
  184 30 Åkersberga
  Tel 08 - 540 845 25
  http://www.osterakerostraryd.se/samtal_stod/familjeradgivning/62.html

  Följ statistiken för familjerådgivningarna

   

  Varje år samlar vi in statistik över

  • antal ärenden
  • antal samtal
  • antal individer som har varit på besök
  • antal barn som har varit berörda.

  Se statistiken för åren 2010-2019 (ppt).

  Bidra med din mottagnings statistik

  Ladda ner blanketten för 2019 års statistik (xsl) och skicka den med e-post till Jan Sjögerud

   

   

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Verksamhet
  Uppdaterad
  2021-10-12
  X
  Dokumentid: 38157- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617