Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Lärluncher

  Tre digitala lärluncher tillsammans med Jakob Wirén ska ge en teoretisk fördjupning till hjälp i det praktiska interreligiösa arbetet. 

   

  I en serie lärluncher samtalar Jakob Wirén med en gäst kring ett tema utifrån sin bok Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Målsättningen är att samtalen ska inspirera, ge teoretisk kunskap och vara till praktisk hjälp i mötet med människor av olika tro.

  Välkommen att anmäla dig nedan. För den som vill kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via chatten. ​

  Jakob Wirén är forskare med inriktning på religionsteologi och teologisk sekreterare åt ärkebiskop Antje Jackelén.

  Han är docent i systematisk teologi vid Lunds universitet och har skrivit böcker om religionsdialog och religionspedagogik.  ​

  Jakob Wirén

  1. Att ge plats för den andre?

  Ett samtal om bibeltolkning.  

  Varför är det viktigt med interreligiös praktik? Vilka olika bibliska perspektiv kan hjälpa oss att reflektera kring religionsmöten?

  Datum: 16 september 

  Tid: 12.00 – 13.00 

  Gäst: Magnus Evertsson är teologisk sekreterare med inriktning ekumenik vid Avdelningen för kyrkoliv efter att 1994 – 2021 har varit församlingspräst på landet i Lunds stift. 2014 blev han teol dr i NTs exegetik i Lund på en avhandling om Lukasliknelser och deras reception i samtida svenskkyrkliga predikoutkast. 

  Magnus Evertsson

  Klicka här för att anmäla dig till "Att ge plats för den andre? Ett samtal om bibeltolkning".

   

  2. Att ge plats för den andre? 

  Missionsbefallningar och sanningsanspråk. 

  Vad är vårt uppdrag som kristna?  Hur hanterar vi kyrkornas olikheter i syn på mission och möte? Var finns smärt- och glädjepunkter?  Vilka steg behöver vi ta för att vara trovärdiga tillsammans, i mötet med andra religioner? På vilket sätt har kyrkornas syn förändrats – från missionerande till Guds mission? Vilka olika traditioner står vi i dag?    

  Datum: 15 oktober 

  Tid: 12.00 – 13.00 

  Gäst: Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

  Klicka här för att anmäla dig till "Att ge plats för den andre? Missionsbefallningar och sanningsanspråk".

   

  3. Att ge plats för den andre?

  Ersättningsteologi och synen på islam. 

  Hur skall vi förhålla oss – tror vi på samma Gud? Kan vi erkänna Muhammed som profet? Hur tänker muslimer själva om förhållandet till kristendom? Vill de göra alla till muslimer? 
  Vad tycker muslimer är viktigt i religionsmötet? 

  Datum: 27 oktober 

  Tid: 12.00 – 13.00

  Gäst: Othman Al Tawalbeh, imam och doktorand i islamisk teologi.

  Klicka här för att anmäla dig till "Att ge plats för den andre? Ersättningsteologi och synen på islam".

   

   

  Tidigare lärluncher

  När praktiken visar vägen – Teologiska lärdomar av interreligiös samverkan

  20210317 

  Jakob Wirén, forskare i religionsteologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen, har vintern 2021 kommit ut med boken Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. (Verbum)

  I seminariet ger Jakob Wirén en religionsteologisk översikt, berör ersättningsteologi och kristendomens förhållande till islam.

   

   

  Att bevara vår medmänsklighet

  20210127 

  Hur kan vi arbeta för ett välkomnande, inkluderande och sammanhållet samhälle? Det är en fråga som församlingar och trosbaserade organisationer ständigt arbetar med – drivna av viljan att bevara vår medmänsklighet och bygga en framtid tillsammans.

  Anna Hjälm från Svenska kyrkans program ”Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar” delar exempel från Sverige och Europa. Arrangör S.t Olofs församling och Svenska kyrkan Norrköping. 

   

  Seeking Conviviality – diakoni för vår tid

  20210121 

  Lutheran World Federation has over the past ten years identified the most important challenges to the church and diakonia in Europe today and actively worked to reform the diakonial response. The last years the focus has been on "people on the move" and this spring four reports are to be published.

  In this webinar, Tony Addy, head of Education at Interdiac Central and Eastern Europe and consultant to the LWF together with Ulla Siirto, advisor at Evangelical Lutheran Church of Finland and Kjell Nordstokke, ThD, Olso, gives an overview of the Seeking Conviviality process, high light certain aspects and share their visions. 

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Wernefeldt, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-09-07
  X
  Dokumentid: 1535622- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617