Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Nämnden för andlig vård i kriminalvården (NAV)

  Sveriges Kristna Råd har fått i uppdrag av Kriminalvårdsstyrelsen att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga kriminalvårdsmyndigheter i landet.

  Andlig vård i Kriminalvården

  Sveriges kristna råd har ett uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för andlig vård, Nav. Att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet. Anstalterna i Sverige är mångkulturella. För ett djupare personligt samtal krävs ofta språkkunskaper och förståelse för varandras kulturella bakgrund. Varje intagen på svenska anstalter och häkten ska ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

  Sveriges kristna råd har genom ett avtal med Kriminalvården ett övergripande ansvar för den andliga vården som styrs av ett antal riktlinjer.

  Detta betyder Nav-arbetet för Kriminalvården

  "Att avtjäna ett straff kan ge möjlighet till viktig reflektion. I mötena med Nav-medarbetarna får klienterna prata om stora och svåra frågor och ges andlig vägledning, oavsett tro eller religion. Samtalen visar sig ibland bli början på en avgörande förändring för individen. Nav-medarbetarna  bidrar med kunskap, erfarenhet och nya perspektiv till Kriminalvårdens verksamhet.” Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården.

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Kimmo Kling, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-09-08
  X
  Dokumentid: 27017- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617