Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Kyrka - polis i samverkan

  Kyrka-polis i samverkan handlar om kyrkans samarbete med Polismyndigheten i Sverige. Kyrka-polis erbjuder präster och diakoner en grundutbildning som ger fördjupad kunskap om hur polisorganisationen fungerar och de polisanställdas arbetssituation.

  I många församlingar finns präster och diakoner som i sina tjänster samverkar med den lokala polisen.

  När polisen åker med dödsbud till anhöriga ska det finnas möjlighet för den enskilde polisen att ta med en präst eller diakon till de anhöriga som ett stöd för dem. Dessa präster och diakoner kommer från den församling där de anhöriga bor och kan långsiktigt vara ett stöd för dem.  

  Prästerna och diakonerna kan också förmedla kontakt till andra trossamfund i området om de anhöriga eller polisen så önskar.

  Samtalsstöd och brottsofferstöd

  Samverkan kan också handla om att präster och diakoner medverkar i det psykosociala stödet, i utbildningar, bistår som samtalsstöd för personalen, som brottsofferstöd och hjälper till på andra sätt när polisen har behov av det.  

  Ofta har dessa diakoner och präster gått en grundutbildning för att få bättre kunskap om hur polisorganisationen fungerar och de polisanställdas arbetssituation.  

  Behöriga att söka utbildningen är präster och diakoner med församlingstjänst och som har gått någon form av vidareutbildning i enskild själavård.

  Ny grundutbildning med start våren 2020

  Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.  

  • Kursperiod 1: 9 - 12 mars 2020 på Polishögskolan, Sörentorp
  • Praktik under 5 dagar
  • Kursperiod 2: 5 - 8 oktober 2020 på Polishögskolan, Sörentorp

  Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader. Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader. 

  Mer information och anmälan finns på Sveriges kristna råds webbsida >>

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Nina Sagovinter, Verksamhet
  Uppdaterad
  2020-04-20
  X
  Dokumentid: 1292798- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617