Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Kyrka-arbetsliv i samverkan

  Kyrka-arbetsliv i samverkan handlar om kyrkans kontakter med människor på olika arbetsplatser

  Det finns i Svenska kyrkan flera regionala och lokala nätverk för samverkan mellan kyrka och arbetsliv. Förutom nätverken finns också i många församlingar präster och diakoner som i sina uppdrag samverkar med små och stora arbetsplatser. Det sker genom lokala samverkansavtal mellan församling och arbetsplats. För mer information om möjligheter till lokala samverkansavtal kan man kontakta respektive stifts handläggare för kyrka-arbetslivsfrågor.

  Många församlingar erbjuder också i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetspraktik och arbetsträning som en del i ett rehabiliteringsarbete för människor som är på väg tillbaka in på arbetsmarknaden. Västra Frölunda församling i Göteborgs stift är ett gott exempel på detta i sitt arbete Uppdrag Medmänniska

  Genom Sveriges Kristna råd (SKR) är Svenska kyrkan en del av det nationella nätverket Kyrka-arbetsliv i samverkan. Nätverket är en plattform på nationell nivå med regionala grupper kopplad till sig, där fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och samfund möts. Med i detta nätverk är LO, TCO, SACO, Arbetsgivaralliansen, Gemensam Framtid och Svenska kyrkan.

  Nätverket inbjuder varje höst till en nationell höstkonferens på två dagar. Konferensen är en möjlighet till erfarenhetsutbyte och utbildning för alla som är intresserade av kyrka-arbetslivs frågor.

  Svenska kyrkan har också kontakt med flera europeiska nätverk.
  Kontaktpersoner på nationell nivå för kyrka-arbetslivs frågor är Katarina Tingström, stiftsadjunkt i Stockholms stift och Marie Nordström, handläggare på kyrkokansliet.

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-15
  X
  Dokumentid: 27016- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617