Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Introduktion till hbtq

  Hbtq är ett samlingsbegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Begreppet finns till för att benämna en grupp människor som vad gäller sexualitet och/eller könsidentitet/könsuttryck/kön inte följer den rådande normen, som säger att det finns två kön, man och kvinna, att dessa ska vara känslomässigt och sexuellt attraherade av varandra och att endast dessa kan eller bör leva i parrelationer.

  Homosexuell kallas en person som kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av en person av samma kön, till exempel en kvinna som blir kär i kvinnor. 

  Bisexuell kallas en person som kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av en person oavsett kön, till exempel en kvinna som kan bli attraherad av både kvinnor och män. Bisexualitet handlar inte om att ha flera sexuella relationer samtidigt, utan enbart om inriktningen på förälskelse och attraktion.

  Transperson är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att deras könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som de tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur kroppens utseende tolkades då. Det kan gälla till exempel en person som vid födseln uppfattas och folkbokförs som flicka, men som senare identifierar sig som pojke eller man. 

  Motsatsen till transperson är cisperson, en person vars biologiska och juridiska kön stämmer med personens egen könsidentitet, till exempel en person som är kvinna enligt folkbokföringen, uppfattas som kvinna av andra och själv ser sig som kvinna. 

  Queer står dels för ett förhållningssätt som är kritiskt till samhällets normer kring kön och sexualitet, dels för personer som inte vill kategorisera sig själva utifrån kön och/eller sexualitet. 

  Fler ordförklaringar hittar du under hbtq-ordlista.

  Många hbtq-personer utsätts för diskriminering, hat och förakt, både i samhället i stort och i kyrkan. Ibland är uttrycken brutala, som när personer utsätts för fysiskt våld och verbala hot. Ibland är de mindre tydliga, men likafullt kännbara för dem det gäller.

  Svenska kyrkan tar avstånd från fördömande, skuldbeläggning och diskriminering på grund av sexualitet, kön eller könsidentitet. Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av hbtq-personer. Ett sätt att göra detta är att i församlingar och pastorat arbeta med processmodellen Regnbågsnyckeln som presenteras här på sidan.

  Men vi diskriminerar väl ingen? Varför ska vi arbeta med de här frågorna?

  Det kan vara svårt att se sig själv utifrån. För den som själv tillhör majoriteten eller den rådande normen kan det därför vara svårt att se på vilket sätt hbtq-personer riskerar att diskrimineras eller osynliggöras i församlingen. Att arbeta med dessa teman gör problemen tydligare och därmed blir det också lättare att göra förändringar.

  Den modell som här erbjuds ger motivation, kompetens och metoder för att kunna bemöta homo-, bi- och transfobi och för att kunna bidra till ett välkomnande och inkluderande samhälle och öppna och trygga rum i kyrkan.

  Modellen innehåller bland annat följande: 

  • Generell hbtq-kunskap
  • Samtal om hur samhällets normer kring sexualitet och kön påverkar oss
  • Svenska kyrkans hbtq-historia 
  • Bibeln och hbtq
  • Teologi och hbtq
  • Hbtq i församlingens liv
  • Mångfaldsarbete ​

  Att arbeta processorienterat​

  Den arbetsmodell som presenteras här är processorienterad. Det innebär att församlingen eller pastoratet arbetar under en längre tidsperiod (ca 6 månader) med temat och att arbetet inte bara innefattar faktakunskaper, utan också samtal, studiecirklar och reflektion kring värderingar.

  En enstaka fortbildningsdag riskerar att bli snabbt glömd eller en tillfällig vitamininjektion utan långvarig effekt. Att arbeta i en längre process ger mer tid för reflektion för att se sambanden mellan det egna arbetet i församlingen och de frågor som processen tar upp. Därmed kan arbetet också mynna ut i konkreta resultat i den egna församlingen, utifrån de personer som arbetar där och den verksamhet som församlingen bedriver.

  I processmodellen ligger att samtliga anställda ska delta. Det är inte bara präster, diakoner, musiker och pedagoger som möter människor i församlingens arbete. Överallt sker sådana möten: på kyrkogården, i församlingshemmet, på expeditionen, i öppna förskolan, i körerna och i grupper av olika slag.

  På samma sätt är det viktigt att så många som möjligt av de förtroendevalda deltar i processen. För att kunna fatta välgrundade beslut gällande församlingsarbetet behövs kunskaper på många olika områden, bland annat mångfalds- och diskrimineringsfrågor inklusive hbtq. När anställda och förtroendevalde genomgår en gemensam process kan det få positiva effekter på fler områden.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2019-11-14
  X
  Dokumentid: 1308512- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098