Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  HBTQ-kompetens

  Hbtq i Svenska kyrkan

  Foto: Mikael M. Johansson

  Svenska kyrkan har arbetat med frågor om homosexualitet och samlevnad under flera decennier. Frågorna om könsidentitet och könsuttryck är nyare för oss som kyrka och inte lika grundligt bearbetade. Här hittar du sammanfattande texter, som beskriver Svenska kyrkans utveckling och ställningstaganden. Här finns också nedladdningsbara filer med originaldokument från till exempel kyrkomötets beslut. Du hittar också tips på litteratur att gå vidare till om du vill fördjupa dig.

  När det här sägs att Svenska kyrkan tagit ställning, syftar det på beslut i kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ. I de här ställningstagandena ligger samtidigt att Svenska kyrkan även i fortsättningen ska rymma människor med olika uppfattningar om samkönad samlevnad och äktenskapssyn. Det gäller såväl dem som vigts till tjänst som präster, diakoner och biskopar som andra anställda och medlemmar. Det innebär, till exempel, att varje församling är skyldig att se till att det finns vigselförrättare, musiker och lokal när samkönade par ingår äktenskap enligt Svenska kyrkans ordning. Däremot är inte enskilda präster skyldiga att viga samkönade par, om det går emot deras samvete och teologiska uppfattning.

  Under rubriken Historia beskrivs de olika steg som Svenska kyrkan tagit när det gäller beslut om samkönade relationer och hbtq-frågor. Historieskrivningen börjar med ett biskopsbrev från 1951 och fortsätter fram till idag. 

  Under rubriken Teologi beskrivs Svenska kyrkans teologiska ställningstaganden i frågor om samlevnad och hbtq. Här finns också en sammanfattade text om bibeltolkningsfrågor vad gäller hbtq. 

  I litteraturlistan hittar du tips på böcker för fördjupning.

  Litteraturlista

  Skapad:2017-06-09 11:13:00

  Bibeltolkningens bakgator, Jesper Svartvik, Verbum 2006

  De Homosexuella och kyrkan​, Red. Holsten Fagerberg, SkeabVerbum 1982

  Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt, Sensus, Svenska kyrkans unga, Kriss, Sveriges förenade hbtq-steudenter 

  Love lost in translation, Renato Ling

  Rapport från projektet “församling för alla?”, ​Johanna Wickberg Ekho-Göteborg

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2019-11-14
  X
  Dokumentid: 1308529- Webid: 1308491 - Unitid: 2147483098