Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Gudstjänst i coronatid

  Foto: Magnus Aronson

  Gudstjänstlivet är kyrkans centrum. Där förkunnas evangeliet och det måste även ske i tider av kris.

  Pandemilagen och Folkhälsomyndighetens och regionernas råd och rekommendationer gäller alla verksamheter i Sverige. Av omsorg om vår nästa ställer vi om sättet vi firar gudstjänst på och hur vi använder våra gudstjänstlokaler.

  Läs om vad som gäller vid allmänna sammankomster och besök i kyrkorum.

  Kyrkorummet kan hållas öppet så länge församlingen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

  Hjälp människor att undvika smitta genom att 

  • göra markeringar på golvet och i bänkarna som visar hur människor ska stå/sitta för att hålla avstånd. (tänk på att skydda underlag och material)
  • möblera om i lokalen så att människor inte står för nära varandra. 
  • se till att inte människor samlas i trånga utrymmen. 
  • erbjuda handsprit och se till att det finns möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten. 
  • sätta upp information i lokalerna som berättar om smittorisken och om vilka regler som gäller för att vistas i era lokaler.

  Fira gudstjänst hemifrån

  När människor i begränsad utsträckning kan delta i, eller fira gudstjänst hemifrån: 

  Ordning för att fira gudstjänst hemma - svenskakyrkan.se.

  Vi kan också välja att sända digitala gudstjänster.

  Det är viktigt att ​klockorna ringer människor samman när det brukar firas gudstjänst runt om i landet, även om gudstjänstdeltagarna deltar i gudstjänst och andakt hemifrån.

  Kollekt vid digitala gudstjänster

  Kollekten är en del av gudstjänsten och ska ingå när så är möjligt, också vid digitala gudstjänster. Vid huvudgudstjänsten ska kollekt tas upp, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid övriga församlingsgudstjänster får kollekt tas upp, se 17 kap. 11 § kyrkoordningen. Om församlingen beslutat att huvudgudstjänsten (eller en gudstjänst på huvudgudstjänstens plats) ska sändas digitalt, är huvudregeln att kollekt ska tas upp. Att göra andra insamlingar men inte ta upp kollekt saknar stöd i bestämmelser.  

  Många verksamheter som fått kollekt beviljad, är ekonomiskt beroende av dessa medel. 

  Kollekt tas upp till fastställda ändamål för riks- och stiftskollekter och i övrigt enligt kyrkorådets eller församlingsrådets beslut. Kyrkorådet behöver även fatta beslut om hur medel som samlas in på annat sätt än kontant ska hanteras, inom ramen för de möjligheter som bestämmelserna om kollekt ger.  

  En möjlighet att ta upp församlingskollekt är att skaffa ett Swish-konto för församlingskollekten. 

  ​Gudstjänster som sänds digitalt och kollekt - PM från Rättsavdelningen, kyrkokansliet (pdf, 269 kB)​.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Webbgruppen , Verksamhet
  Uppdaterad
  2021-01-28
  X
  Dokumentid: 1489172- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617