Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Funktionsvariationer – välkommen in

  synnedsättning

  synnedsättning Foto: Gustaf Hellsing

  En kyrka för och med alla. Går det att förändra så alla kan vara med? Ja, det är möjligt och behöver inte vara svårt eller kostsamt.

  På de här sidorna kan du hämta och dela kunskap som möjliggör att människor med olika funktionsuppsättningar ska kunna vara delaktiga i kyrkan.

  Kyrkan - en profetisk röst

  Kyrkan har en särskild kallelse att ge röst åt de som inte själv har ork eller kraft att föra sin egen talan. Församlingen ska vara en gemenskap där var och en kan delta utifrån sina egna förutsättningar.

  Det är en genomgående upplevelse hos många som arbetar med frågorna att det är svårt att förändra så att alla kan bli delaktiga.

  Vi behöver förändra

  Vi behöver kunskap och öppenhet för att undanröja det som hindrar delaktigheten. Det räcker inte med eldsjälarna – vars arbete visserligen är ovärderligt – för att verklig förändring ska komma till stånd. 

  Många behöver vara med: församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda.

  Att få delta i kyrkan är en rättighetsfråga

  Att ha möjlighet att delta på sina egna villkor är en rättighetsfråga som lyfts av Kyrkornas världsråd i dokument Gåvan att finnas till och av FN:s konvention om mänskliga rättigheter.  

  I Svenska kyrkan säger kyrkomötet och kyrkostyrelsen att nationell nivå ska utarbeta former för att stötta församlingar och pastorat i arbetet med att göra våra kyrkor och verksamheter tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer. 

  Vi vill ge och dela inspiration och kunskap 

  Syftet med dessa sidor på intranätet är att vi i Svenska kyrkan tillsammans ska inspirera och dela kunskap om vad människor med olika funktionsvariationer behöver för att kunna vara delaktiga i våra verksamheter. Vi hoppas på ett flöde av tips och idéer som rustar oss att arbeta aktivt med frågorna.​

  ​Kom igång – börja här!

  • Betrakta tillgänglighetsarbetet som en ständigt pågående process.
  • Ta in alla aspekter av funktion och tillgänglighet – tänk helhet.
  • Sätt upp tillgänglighet som en permanent punkt vid medarbetarmöten och kyrkorådets sammanträden.
  • Utse en person som har ansvar för tillgänglighetsfrågorna.
  • Börja med de enklaste åtgärderna.
  • Vidareutbilda personal och förtroendevalda om dessa frågor.
  • Informera besökarna om hur tillgänglig kyrkan är så att man kan få reda på det inför sitt besök.
  • Ha i åtanke att tillfälliga besökare kan ha andra behov än församlingsmedlemmarna.
  • Fundera långsiktigt och strategiskt när det gäller tillgänglighet, men också hur problem kan lösas när de uppstår.
  • Alla vinner på att tillgängliggöra och samverka över gränser. 
  • Tillsamman kan man göra mer.​

  Ibland kan man behöva vända på perspektivet för att bli extra tydlig

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elna Wahlgren Lundqvist, Verksamhet
  Uppdaterad
  2022-04-12
  X
  Dokumentid: 1428500- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617