Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Fokusvecka 2021 - "Att vara kyrka på 2 meters avstånd"

  Foto: Ewa Almqvist/IKON

  Den 9-11 november 2021 möts vi till den första fokusveckan i Svenska kyrkan, denna gång digitalt. Under dessa dagar samlas medarbetare från stift och nationell nivå kring den grundläggande uppgiften. Tillsammans kommer vi mötas, inspireras, fördjupa och processa gemensamma frågor. Välkommen!

   

  Temat för höstens vecka är ”Att vara kyrka på 2 meters avstånd – om Svenska kyrkans erfarenheter efter coronapandemin av att vara kyrka i det offentliga rummet.”

  Pandemin har ställt oss inför situationer som varit nya för oss. Vi har arbetat på, tolkat uppdrag och liv, förmedlat evangelium, ställt om och varit relevanta i en särskilt utmanande tid. Vad har vi som kyrka lärt oss i pandemin? Hur påverkar pandemin vårt uppdrag? Vilka är vi efter pandemin? Hur tar vi oss vidare? Detta är frågor som Fokusveckorna ger oss utrymme att reflektera och arbeta vidare med.

  Huvudtemat kommer följa oss under dagarna. Den första dagen riktar vi blicken utåt och fokuserar på vår roll mitt i samhället och världen. Dag två vänder vi blicken inåt och reflekterar kring Svenska kyrkans verksamheter i och efter pandemin. Dag tre sammanfattar vi och funderar kring vägar vidare.

  Än en gång varmt välkommen till höstens Fokusvecka!

   

  Länk till anmälan för dig som är stiftsmedarbetare! (Sista anmälningsdatum 9 oktober 2021)

    

  Program för dagarna​

  9 november 2021

  Första dagen får vi bland annat inspireras av Hannah Kroksson (generalsekreterare i LSU) och Erik Lysén (internationell chef för Svenska kyrkan).

  9.15 Incheckning och test av teknik för den som vill.

  9.30 Mingelfika vid datorn 

  10:00 Hej och välkommen samt andakt    

  10:20 Inspel 1

  10:50 Interaktivitet

  11:05 Paus 

  11:15 Inspel 2

  11:35 Interaktivitet 

  11:40 Inspel 3 

  12-13  Lunch (Luncha gärna med någon digitalt!)

  Uppdragsspecifik fördjupning utifrån huvudtemat i uppdragsgrupper utifrån följande teman:

  Rättighetsbaserat arbete: Vems röst bär vi fram? – Rättighetsbaserat arbete på två meters avstånd.    

  Lärande och undervisning: Hur främjar vi lärande och undervisande miljöer där vi alla möts i ögonhöjd?    

  Själavård i samverkan: Vad gör/har pandemin gjort med oss (apropå 2 meters avstånd osv…) som själavårdare/samordnare och hur kan vi stärka varandra och de vi är satta att inspirera/leda i arbetet framåt.   

  Gudstjänst: Tema kommer inom kort!  

  Diakoni och hållbarhet: Klimat, diakoni, barn – hur kan vi vara mer förebyggande än reaktiva?  ​

  13.00  Pass 1  

  14.30  Gemensam fika

  15.00  Pass 2  

  16.30  Dagen avslutas ​ 

   

  10 november 2021

  Andra dagen får vi bland annat inspireras av Eva Cronsioen (präst och tidigare tv-producent) och Sara Garpe (stiftsadjunkt i Stockholms stift).

  9.15 Incheckning och test av teknik för den som vill.

  9.30 Mingelfika vid datorn 

  10:00 Hej och välkommen samt andakt    

  10:20 Inspel 1

  10:50 Interaktivitet

  11:05 Paus 

  11:15 Inspel 2

  11:35 Interaktivitet 

  11:40 Inspel 3 

  12-13  Lunch (Luncha gärna med någon digitalt!)

  Uppdragsspecifik fördjupning fortsätter utifrån huvudtemat i uppdragsgrupper.

  13.00  Pass 1  

  14.30  Gemensam fika

  15.00  Pass 2  

  16.30  Dagen avslutas ​ 

   

  11 november 2021 

  9.20 Samtal och ihopsamling  

  10.15 Paus 

  10.30 Samtal fortsätter

  12.00 Avslutning med bön 

   

  Frågor och svar

  Vilka vänder sig Fokusveckorna till? 

  Fokusveckorna vänder sig till dig som är medarbetare på stiftskansli eller kyrkokansliet och som finns i något av Svenska kyrkans nätverk rörande den grundläggande uppgiften. 

  Vad kostar det att delta i Fokusveckan 2021?

  Vid anmälan till Fokusveckorna fakureras anmälningsavgiften (1600 kr/deltagare direkt). Vid eventuella förhinder återbetalas anmälningsavgiften. 

  Vilka uppdragsgrupper finns det?

  1. ​Diakoni och hållbarhet
  2. Själavård i samverkan
  3. Rättighetsbaserat arbete
  4. Lärande och undervisning
  5. Gudstjänst ​

  Vilken uppdragsgrupp ska jag delta i?

  Vi är medvetna om att en medarbetare kan tillhöra flera nätverk. Samråd med din chef om vilken uppdragsgrupp som är mest relevant för dig att delta i utifrån huvudtemat. 

  Kommer Svenska kyrkans nätverk kring den grundläggande uppgiften att finnas kvar?

  Detta nya arbetssätt ger en möjlighet att utvärdera vilken roll nätverken ska få framåt. De nuvarande nationella nätverken kommer vid behov att finnas kvar även framåt i digital form för avstämningar och samråd i ämnesspecifika uppgifter.​

  Vad är Fokusveckorna? 

  ​Fokusveckornas uppgift är att kraftsamla kring ett aktuellt tema samt att mötas tillsammans för arbete och samverkan utifrån våra olika uppdrag.

  - Vi ser möjligheten att sprida kunskap som tidigare stannat inom respektive nätverk till en bredare grupp som arbetar med den grundläggande uppgiften. Nätverken har spelat en viktig roll och gör så än idag. Samtidigt ser vi behov av att samlas för ett gemensamt lärande och ett gemensamt samverkansfokus, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå stift.

  Fokusveckor innebär att medarbetare från respektive stift möts i Uppsala två gånger per år, under våren respektive hösten. Vid Fokusveckorna kommer det finnas möjlighet att mötas tematisk i uppdragsgrupper för att fördjupa och samråda kring mer specifika frågor.

  Vem kontaktar jag om jag har frågor om Fokusveckorna?

  Har du frågor kring Fokusveckorna, ta i första hand kontakt med din närmaste chef. Fokusveckorna sker på initiativ av stiftsdirektorskollegiet och projektleds av Kyrkokansliet. Projektledare är Maria Wingård och Erik Gyll

  Övrig information 

  Kommande Fokusveckor: ​​26-28 april 2022 i Uppsala

  Redaktör
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-09-15
  X
  Dokumentid: 1522283- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617