Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Bakgrund och arbetsgång

  Programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred verkar för att synliggöra, stärka och utveckla såväl teologisk reflektion som religionsmöten, medvandrarskap, demokrati och deltagande för fredlig samexistens.

  2018 

  Under 2018 genomfördes en serie besök hos olika religiösa samfund i Europa och deras relaterade organisationer som på olika sätt möter nyanlända i sina respektive länder. Under besöken har kritiska utmaningar och hoppfulla exempel och strategier trätt fram.

  I december 2018 skickades en webbenkät till yrkesverksamma praktiker och ledare, samt till personer som uttryckt intresse för programmet som helhet. Flera intressanta punkter framkom: att mötet mellan människor förändrar både den välkomnande och den välkomnade på djupet, att det interreligiösa arbetet är och bör vara en del av arbetet för ömsesidig integration och att det mottagande lokalsamhället bör sträva efter ett rättighetsbaserat förhållningssätt.

  Ta del av en sammanfattning av enkätens resultat (engelska).

  2019 – 2020

  Med utgångspunkt i de samlade erfarenheterna från samtal, skriftligt material och enkäter genomförs under 2019-2020 en serie tematiska arbetsgrupper. Syftet med dessa är att fördjupa samtalen ytterligare och hitta synergier och lärdomar för hur det viktiga arbete som görs i de mottagande sammanhangen ytterligare kan synliggöras och stärkas. Reflektioner och rekommendationer från dessa arbetsgrupper kommer ligga till grund för ett gemensamt upprop.

  Ta del av rapporter från arbetsgrupperna. 

  2020 – 2022

  Fler arbetsgrupper kommer att samlas och arbetet i nätverken fortsätter på olika teman och i lika konstellationer. Vi arbetar på att bjuda in fler till nätverken och att nå ut med goda berättelser och påverka debatten. Under 2022 förbereder vi för ett större möte sammankallat av Ärkebiskopen 2022. Plats för mötet är ännu inte beslutad.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2020-04-07
  X
  Dokumentid: 1446299- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617