Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred

  En värld av grannar utvecklar och fördjupar Svenska kyrkans relationer med andra religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa.

   

   

  I dag är lever 80 miljoner människor på flykt och mycket lite tyder på att situationen kommer förbättras – inte minst då klimatförändringar kan väntas driva på ökad migration. Med den förändrade samhällsbilden ökar behovet av interreligiös dialog och samverkan mellan aktörer med olika trosbakgrund.

  Programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar har kommit till på ärkebiskop Antje Jackeléns initiativ och syftar till att utveckla och fördjupa Svenska kyrkans relationer med andra religiösa samfund och organisationer som arbetar med och för människor på flykt i Europa.

  En värld av grannar ska:

  • Lyfta fram dig som praktiskt arbetar med att välkomna människor på flykt.
  • Stärka möjligheterna att samarbeta, dela erfarenheter och vägleda varandra.
  • Utmynna i en vision som kan hjälpa oss att tillsammans med andra religiösa och sekulära aktörer mobilisera motståndskraft och göra oss uthålliga i vårt försvar av människovärdet.
  • Söka ett språk för en teologi i praktiken genom att föra samman teologi och praktik så att vi orkar hålla fast vid vår medmänsklighet. 

  På nationell nivå och i samverkan med stift vill programmet bidra till ett samhälle som präglas av social sammanhållning och som försvarar demokratiska grundvärderingar. Svenska kyrkans målsättning med programmet är att bidra till fredlig samexistens och ett mångfaldigt, humant och socialt hållbart Europa. Ett inkluderande samhälle – en värld av grannar.

   

  På Svenska kyrkans intranät Support migration kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med människor på flykt i Sverige och ta del av metod- och inspirationsmaterial, bland annat publikationen Brobyggare med nittion reportage från hösten 2020 om Svenska kyrkans arbete för och med människor på flykt och rapporten En tid av möten från 2017. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Wernefeldt, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-03-20
  X
  Dokumentid: 1442224- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617