Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Sjukhuskyrkan ställer om

  Den pågående coronaepidemin, smittorisker och besöksförbud på sjukhus förändrar Sjukhuskyrkans verksamheter och arbetssätt.

  Här samlar vi råd, stöd och tips nu när Sjukhuskyrkans verksamheter och arbetssätt ställs om och förändras.  

  Avsked i en tid då coronaepidemin förändrar normala ordningar och sätter gränser

  Den pågående coronaepidemin har en direkt inverkan på möjligheten att forma avsked för närstående vid dödsfall. Avsked sker ofta i nära anslutning till dödsfallet. Det gäller sjukhuskyrkans medarbetare, medarbetare på äldreboende men också pastorer och diakoner i församlingstjänst. 

   

  Krisstöd till medarbetare

  Krisstöd till medarbetare eller chef inom omsorg, hälso- och sjukvård. Innnehåller evidensbaserade, praktiska råd i samband med coronapandemin Covid-19. Ladda ner dokumentet(pdf)​​

  Sjukhuskyrkan ställer om

  I coronatider behöver Sjukhuskyrkan hitta andra vägar för att kommunicera/möta patienter, anhöriga och personal. Detta är några exempel på hur man kan ställa om verksamheten.  

  Samtal - själavård, stödsamtal

  Kommunikation med patienter och andra konfidenter har delvis förändrats.

  • Många samtal sker via telefon idag.
  • Samtal kan också ske utomhus - Walk & talk.
  • Om kyrkan är en stor lokal fungerar även det när det gäller att hålla avstånd.​
  • När vi blir uppringda erbjuder vi samtal per telefon eller videosamtal t ex Messenger, Skype eller Zoom.
  • Erbjud samtal via dator eller Ipad som lånas ut.

  Läs mer om själavård och samtal under coronaepedemin.

  Stöd till personal

  När det handlar om stöd till personal så blir sjukhuskyrkomedarbetarna tillfrågade när det gäller samverkan med sjukhusets övriga krisstöd.

  Sjukhuskyrkan blir mer tagen i anspråk av personal på sjukhuset via enhetschefer som upplever att deras medarbetare behöver fördjupat stöd för att klara av den tunga vård som krävs när människor insjuknar svårt i covid 19. Det finns indikationer på att förfrågan om personalstöd kommer att öka.  

  ​Andakter och gudstjänster

  När det gäller gudstjänster och andakter så ställer en del in och andra fortsätter och/eller sänder dem även över internradion eller spelar in och sänder via länk.

  SKR:s hemsida finns det andakter att länka till konfidenter och andra som ej kan närvara i kapellet.

  De som fortsätter med andakter i sjukhuskyrkans andaktsrum kan också sända via internradion på sjukhuset.

  Önskar någon enskild nattvard så går vi dit.

  Spela musik live eller via CD i kapellet.

  Nya arbetssätt för Sjukhuskyrkan

  Besöksförbudet och att färre söker vård/planerade operationer ställs in, innebär att det på vissa håll blir färre förfrågningar, då finns det andra arbetsuppgifter som väntar:

  • Går igenom vårt bibliotek.
  • Ser över gamla papper och dokument.
  • Använder tid att förkovra sig.

  Information på mer offentliga delar av sjukhuset, då anhöriga inte kommer in på avdelningarna.​

  Arbetar mera hemifrån men oftast är någon på plats någon del av dagen. 

  Personalmöten sker digitalt via Messenger eller Zoom för att informera, viktigt att vi kan se varandra, planera och stämma av.  

  Försöker upprätthålla vanliga rutiner för planering och kommunikation.  

  All kommunikation via mejl och sms. ​

  Stöd för arbetslaget

  På de sjukhus man endast är en person blir stiftssamordnaren viktig eller försök komma in i församlingens digitala arbetslagsmöten för att minska ensamheten.  

  Regelbunden tid för handledning med en terapeut via telefon eller Facetime är viktigt och kanske nödvändigt.

  Använd ordinarie stödfunktioner: grupphandledning och enskild handledning. Handledning på webben funkar också. Mycket är annorlunda och många nya vägar öppnas.  

   

   

   

  Redaktör
  Kimmo Kling, Avdelningen för kyrkoliv
  Innehållsansvarig
  Anna Lundgren,
  Uppdaterad
  2021-04-28
  X
  Dokumentid: 1490569- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617