Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Arbetet mot våld och trakasserier

  Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta ska gälla över allt.

  Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan stödjer de som har blivit utsatta för övergrepp i kyrkliga miljöer; barn, ungdomar, vuxna.

  I samtliga stift finns kontaktpersoner - ett nätverk av personer som lyssnar till hen som  har blivit utsatt, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer. Nätverket presenteras i listan intill.

  Riktlinjerna för hur Svenska kyrkan ska förebygga och hantera sexuella övergrepp. Läs mer här!

  Din kropp är din/Jokainen on arvokas 
  Beställ foldrar, på svenska och/eller på finska via webbshoppen! I dessa foldrar finns namn och telefonnummer till stiftens kontaktpersoner. Vidare finns kontaktuppgifter till andra organisationer som arbetar mot våld och sexuella övergrepp. Foldrarna är gratis och passar mycket bra att lägga ut i i alla församlingslokaler där  människor rör sig. Endast porti tillkommer.

  För samtal med barn om rätten till den egna kroppen
  Min kropp är min är ett tecknat häfte som ur barnets perspektiv förmedlar varje barns rätt till sin egen kropp. Med hjälp av häftet kan man ge upprättelse åt de barn som har blivit utsatta för övergrepp och visa att det finns hjälp att få. idealiskt även för samtal med mindre barn om gränser och kroppsidentitet.
  Beställs via Västerås stift.

  Inför möten med personer som lever i eller har levt i en våldsam relation
  Kyrkornas nej till våld mot kvinnor - en handlingsplan
  Materialet innehåller konkreta råd och kontaktuppgifter till stöd vid möten med personer som lever eller har levt i våldsam relation. Kyrkornas nej till våld mot kvinnor utmanar också anställda och förtroendevalda att bryta tystnaden kring våld i nära relationer.
  Materialet beskriver våldets mekanismer och visar på möjliga vägar ut ur misshandel och förtryck.
  Gratismaterial beställs via webbshoppen!

  Vägledning i samtal med kvinnor som överväger eller har genomgått abort
  När livet inte blir som vi har tänkt oss vänder sig till framförallt diakoner, församlingspedagoger och konfirmandledare. Det är en vägledning för Svenska kyrkans bemötande av kvinnor som överväger eller har genomgått abort samt berörda män.

  Gratismaterials beställs via webbshoppen!

  Forskning visar att kvinnors språk förändrar den offentliga debatten.
  Läs mer här.

  Men fråga mig bara
  Ungdomsstyrelsen och Allmänna Barnhusen har gjort en vägledning som riktar sig till dem som arbetar med barn och unga. Den heter Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa barn och unga. Ladda ner den här.

  Kampanjen Thursdays in Black​

  Den globala kampanjen Thursdays in Black synliggör sexuellt våld och gör klart att våld är ett brott mot mänskliga rättigheter och en kränkning av mänsklig värdighet. Varje torsdag klär sig människor i svart och bär knappen med budskapet: Torsdagar i svart – för en värld utan våldtäkt och våld.

  Länk till Kyrkornas världsråd info-film och till ursprungskampanjen. 

  Knappar går att beställa via Cajsa Sandgren.

   

  Redaktör
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Marit Norén, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-03-29
  X
  Dokumentid: 27478- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617