Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Ledarutbildningen Ung & kallad

  Ledarutbildningen Ung & kallad

    

  I framtidens kyrka behövs goda ledare och därför finns denna utbildning som stöd till församlingen i arbetet att utbilda unga människor till tjänst i kyrkan. Ledarutbildningen Ung & kallad ger även unga ledare från olika delar av stiftet en möjlighet att mötas. Ledarutbildningen är en av de gemensamma satsningar vi gör i Växjö stift, för att stärka arbetet med kallelse och rekrytering, vi kallar detta program Framtidstro. Utbildningen är uppdelad i två steg där det första steget sker på hemmaplan i församlingen eller tillsammans i kontraktet medan steg två består av gemensamma kurser på stiftsnivå.

  Vi vet att situationen ser väldigt olika ut i olika församlingar och pastorat. Vissa församlingar har lång tradition av att utbilda unga ledare medans andra har svårt att hålla en relevant utbildning. Antalet unga ledare är också något som varierar kraftigt mellan församlingarna. Därför är Ledarutbildningens steg två tänkt att vara så flexibel att de församlingar som redan ger en utbildning ska kunna fortsätta göra det och ändå bli en del av utbildningen Ung & kallad.

  ​Intresseanmälan för ledarutbildningen Ung & kallad

   

  Så behandlas dina personuppgifter i intresseanmälan för ledarutbildningen Ung & kallad i Växjö stift text

  De personuppgifter du lämnar vid intresseanmälan så som namn, e-postadress och telefonnummer behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
  Den lagliga grunden för intresseanmälan är intresseavvägning. Intresseanmälan sparas så länge du är aktiv handledare i församlingen/pastoratet innan den gallras. När som helst har du rätt att avregistrera dig från din intresseanmälan och då gallras personuppgifterna direkt. Läs mer om hur Växjö stift behandlar personuppgifter här: https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/vaxjo-stifts-behandling-av-personuppgifter

   

  Steg 1

  För att fullfölja steg 1 och kunna få sitt intyg ska den unga ledaren ha deltagit i samtliga lektioner som ingår i steget. De områden som ingår i steg 1 är Ledarroll, Lekmetodik, Andaktsmetodik och Bibelkunskap. I undervisningen kan med fördel materialet Utrustad* användas men församlingarna är fria att lägga upp undervisningen själva inom ramen för områdets tema. Utöver dessa fyra områden ingår även scouternas webbutbildning Trygga möten. Steg 1 ska omfatta minst 8 timmar. I Steg 1 är det också möjligt att lägga till lokalt anpassade moment/områden utöver de ovan nämnda ”minimikraven”.
  *Reftel, Johan och Kristina. Verbum 2005.  

  Ledarroll: Tar upp vad det innebär att vara ung ledare i en grupp. Att vara förebild, att hålla ett tystnadslöfte, vara lojal mot de andra ledarna och uppdraget. (kap.1 i Utrustad)

  Lekmetodik: Hur lägger en upp och leder ett lekpass på bästa sätt, så att det blir både tryggt och roligt för deltagarna? Att välja rätt lek vid rätt tillfälle. Hur hanteras de som inte vill delta?  (kap.3 i Utrustad)

  Andaktsmetodik: Vad är en andakt, vilka pusselbitar kan ingå? Hur planeras andakten på bästa sätt? Vad är viktigt att tänka på i genomförandet av andakten. (kap.6 i Utrustad)

  Bibelkunskap: Att få en grundläggande bibelkunskap och förståelse för den röda tråden och det övergripande sammanhanget. Att lära sig hitta i bibeln.  (kap.8 i Utrustad)

  Trygga möten: Webbutbildningen trygga möten görs i grupp med samtal efter varje avsnitt. Du som är handledare begär en inloggning för hela din grupp. Se mer på följande länk.https://internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/trygga-moten

   

  Steg 2

  En viktig del i utbildningen är att ungdomarna får träffa andra unga ledare från andra församlingar i stiftet och därför sker steg två på stiftsnivå och består av fristående kurser.  I steg 2 får den unga ledaren ett intyg för varje avklarad kurs. För att få delta på steg 2 krävs ett intyg från steg 1.

  Handledare Som handledare har man en viktig uppgift att stötta de unga i sin ledarroll. Vi ser därför att man som handledare följer med under kurserna på steg 2. På vårträffen kommer det ske särskild utbildning för handledarna. 

  Under hösten 2022 kommer det åter igen bli en kurshelg på Tallnäs. Datum för helgen är 11-13 november. Mer info kommer......

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jakob Wikström, Växjö stift
  Uppdaterad
  2022-08-18
  X
  Dokumentid: 1414953- Webid: 29144 - Unitid: 7