Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Teckenspråkig verksamhet

  Det långsiktiga målet för dövkyrkan är att nå teckenspråkiga i alla åldrar och kunna erbjuda teckenspråkig kyrklig verksamhet året runt till dem. Att skapa mötesplatser för samtal om livet och kristen tro på teckenspråk, kan sammanfatta dövkyrkans verksamhet.

  Varje församling har ansvar för den språkliga minoritet av teckenspråkiga döva som bor eller vistas inom församlingen. I våra församlingar runt om i stiftet finns cirka 225 teckenspråkiga döva, som tillsammans med anhöriga och vänner kan sägas bilda Dövkyrkan i stiftet. Varje enskild församling har inte möjlighet att tillgodose sina teckenspråkiga församlingsbors behov, därför har stiftet teckenspråkiga medarbetare som arbetar i Dövkyrkan.

  Gudstjänster och hembesök

  Dövkyrkans medarbetare arbetar i hela stiftet och firar gudstjänster, ordnar olika aktiviteter på teckenspråk ute i församlingarna och gör hembesök. Gudstjänsterna hålls främst i de områden där det bor flera döva – Kalmarområdet, Växjöområdet, Jönköping/Nässjöområdet och Hultsfred. Inom varje område finns valda kyrkvärdar som är engagerade i Dövkyrkans verksamhet. Dövkyrkan i stiftet har två medarbetare som jobbar tillsammans med döva för att utveckla den teckenspråkiga verksamheten i stiftet.

  Dövkyrkans råd i Växjö stift

  Dövkyrkans råd är det forum där Dövkyrkans verksamhet föreslås, diskuteras och utvecklas. Arbetet sker i ett nära samarbete mellan Dövkyrkans medarbetare och frivilliga inom Dövkyrkan. I rådet finns representanter både från kyrkvärdar och frivilliga och från dövföreningarna i stiftet. Rådet sammanträder ett par gånger per år.

  Redaktör
  Ellen Ekström, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Jessica Lindberg, Växjö stift
  Uppdaterad
  2019-08-02
  X
  Dokumentid: 1443460- Webid: 29144 - Unitid: 7