Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Själavårdscentrum

  Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

  Samtal
  Själavårdscentrum erbjuder anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare  samtal, som kan vara ett enstaka samtal eller en längre samtalsserie. Samtalen förs under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

  Handledning
  Själavårdscentrum erbjuder enskild eller gruppvis handledning för dig som är anställd i Växjö stift. Handledningen innebär att du enskilt eller  i grupp med en handledare får samtala och reflektera över ditt yrke och din arbetssituation. En handledningsgrupp kan utgöras av deltagare från en och samma yrkesgrupp eller vara en grupp för olika yrkesgrupper.

  Jourhavande präst
  Själavårdscentrum är ansvarig för samordningen av telefonsjälavården. Telefonsjälavården i Växjö stift ingår i kyrkans nationella telefonjour. Jourhavande präst bedriver  den kristna församlingens själavård under nattens timmar.

  Utbildningsdagar
  Utbildningsdagar anordnas i olika ämnen med själavårdsanknytning.

  Arbetslag
  Själavårdscentrum är också en resurs för församlingarnas arbetslag med arbetslagsutveckling.

  Livs- och trossamtal
  Själavårdscentrum vill stimulera  livs- och trossamtal. Dessa samtal är till för alla anställda som vill delta i ett fördjupat samtal om våra liv, vår tid och dess kultur i relation till kristen tro.

      

  Vi som arbetar med själavårdscentrum är teologer och har vidareutbildning i själavård.


  LRF och Svenska kyrkan

  Nätverk för präster och diakoner. I Jönköpings län är Svenska kyrkan en resurs i LRF:s omsorgsgrupp. Gruppen vill stödja lantbrukare i deras livssituation. Omsorgsgruppen möts en gång per termin.

  Kontakt

  Eva Meakin

  Själavårdscentrum. Kyrkan och arbetslivet, samtal, handledarfrågor, samtal, övriga frågor som är kopplat till Själavårdscentrum

  0470-77 38 36

   

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Eva Meakin, Växjö stift
  Uppdaterad
  2019-10-16
  X
  Dokumentid: 771387- Webid: 29144 - Unitid: 7