Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Sacer

  Nattvardskalk i förgyllt silver

  Nattvardskalk i förgyllt silver. Foto: Mark Harris & Georg Lulich

  Sacer är ett skräddarsytt digitalt register för registrering av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier och är kostnadsfritt för alla enheter i Svenska kyrkan. Genom Växjö stifts servicebyrå erbjuds tjänster för inventering, registrering och migrering inom Sacer.

   

  Sacer är ett skräddarsytt digitalt register för registrering av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier.

  Sacer har varit i bruk sedan 2012 och är en utveckling av Västerås stifts digitala inventeringsregister. Programmet administreras från nationell nivå och ambitionen är en enhetlig registrering av kyrkliga föremål av kulturhistoriskt intresse.

  Sacer är kostnadsfri att använda för Svenska kyrkans samtliga enheter. Det enda som krävs är ett användarkonto inom kyrknätet och uppkoppling till internet (och kyrknätet). Svenska kyrkan på nationell nivå erbjuder gemensam IT-support via Kanslistöd. I programmet finns olika behörighetsnivåer vilket underlättar både för Länsstyrelsen och stift vid rådgivning och tillsyn.

  I programmet registreras föremålen med beskrivningar, bilder och dokument. Sacer är främst till för att registrera de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarierna, men kan med fördel även användas för den fasta inredningen och de övriga kyrkliga föremålen. Detta för att skapa en komplett inventarieförteckning över kyrkans alla föremål.

   

  Servicebyråns tjänster gällande Sacer

  • Inventering – både av befintliga inventarieförteckningar och på plats i kyrkan. Råd och stöd vid bedömning av kulturhistoriskt värdefulla föremål, fast inredning samt övriga inventarier.​
  • Registrering – Servicebyrån erbjuder inmatning av information i det digitala registret Sacer.​
  • Migrering – Servicebyrån hjälper till med migrering av befintlig digital inventarieförteckning in i Sacer.

   

  För att finansiera registrering i Sacer kan församlingar och pastorat ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Den rekommenderade ersättningsnivån ligger på ca 75 %. Dock gäller KAE endast för registrering av de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga föremålen. För registrering av övriga kyrkliga föremål och den fasta inredningen bekostar församlingen eller pastoratet själva till självkostnadspris.

  Kulturminneslagen

  Enligt Kulturminneslagens (KML) 4 kap. ska alla församlingar ha en inventarieförteckning över de kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga föremålen. Mest praktiskt är dock att ha en förteckning för varje enskild kyrka inom församlingen eller pastoratet. Enligt KML ska det i varje församling även finnas två inventarieansvariga. Lagen preciserar de ansvariga som en representant ur kyrkorådet samt kyrkoherden. Den senare kan delegera ansvaret till annan präst i församlingen.

  Även de föremål som inte tas med i förteckningen är av betydelse för kyrkan och församlingen i dess verksamhet. Att de inte platsar i inventarieförteckningen är inte detsamma som att de ska kastas eller inte är värdefulla i andra aspekter. Ett urval är ett måste för att inventarieförteckningen ska fylla sin funktion.

   

  ​Hör gärna av er om ni vill veta mer om Sacer och kyrkliga inventarier!​

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Carolina Mörstam, Växjö stift
  Uppdaterad
  2017-10-20
  X
  Dokumentid: 1359322- Webid: 29144 - Unitid: 7