Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Ekonomi och lön

  Sedan 2016 har Växjö stift en servicebyrå som erbjuder församlingar och pastorat möjligheten att erhålla administrativa tjänster till självkostnadspris inom ekonomi och lön.

  Ekonomiadministration

  Inom ekonomiområdet erbjuder Servicebyrån tjänster kopplade till kontinuerlig ekonomiadministration såsom:

  • hantering av leverantörsfakturor
  • hantering av kundfakturor        
  • hantering av anläggningsredovisning       
  • hantering av övrig ekonomisk redovisning      
  • hantering av moms och skatter 
  • framtagning av rapporter        
  • administration av budget     
  • upprättande av bokslut    

  Löneadministration

  Servicebyrån erbjuder tjänster kopplade till löneadministration som till exempel:

  • beräkning och utbetalning av lön och arvoden
  • hantering av reseräkningar och utlägg
  • upprättande av arbetsgivardeklaration
  • framtagning av underlag till bokföring och statistik
  • administration av anställda och scheman
  • ajourhållning av uppgifter om förtroendevalda och andra arvodister i lönesystemet
  • kontrolluppgifter
  • rapportering av årslönesummor till Kyrkans Pensionskassa, FORA och KPA
  • rapportering av statistik till arbetsgivarorganisationen via SCB.

  Servicebyrån kan även stötta med rådgivning i alla delar av församlingens/pastoratets ekonomiska års-hjul.

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Carolina Mörstam, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-08-19
  X
  Dokumentid: 1324975- Webid: 29144 - Unitid: 7