Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Samlade länkar till aktuell information

  På sidan finns länkar till FHM, Kyrkokansliets sidor, MSB och andra goda källor till aktuell och relevant information.

  Källor som berör diakonalt arbete

  Folkhälsomyndighetens sida o covid-19

  Kyrkokansliets samlingssida kring Covid -19

  MSB:s sida om Covid-19 

   

  Goda exempel i Support: diakoni

  En intranätssida är nu klar för användning som råd och stöd för församlingens arbete att ställa om verksamhet till följd av corona inom verksamheter som berör barn och unga, samtal och själavård, volontärer, nya svenskar, äldre etc. https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona  

  Om samarbetet med MSB

  Råd och stöd kring arbete med barn och unga (t ex hur man kan ställa om konfirmationsundervisning, tips på digitala verktyg och stöd när barn far illa): 

  Råd och stöd i kontakten med nya svenskar med migrationsbakgrund (t ex information på andra språk och stödlinjer)

  Råd och stöd vid samtal och själavård (t ex olika telefonjourer, kontaktvägar och goda råd för möten via telefon).

  Råd och stöd i samarbetet med volontärer  

  Råd och stöd i arbetet med äldre (t ex tips om hur ensamheten kan brytas, överenskommelse med MSB om samordnade volontärinsatser

  Samlingssidan om diakonalt stöd under coronakrisen.

  Saknar du någon information?
  Saknar du något på sidorna som du skulle behöva som stöd? Hör av dig till supportgruppen för diakoni på kyrkokansliet. Vi nås på supportdiakoni@svenskakyrkan.se.  

  Källor som rör begravningsverksamheten

  Hur ska man hantera begravningsverksamheten under spridningen av coronaviruset? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

  Skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten: SKAO har tagit fram förslag på skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten. De kan ha betydelse även i sammanhanget av begravningsgudstjänsten, läs mer.

  Om begravningsgudstjänsten:

  Läs mer om begravningsgudstjänsten här

  Länk för anhörig

   Länk som anhöriga har nytta av:

  Länkar som församlingar, pastorat, huvudmän m fl) har nytta av:

  Läs mer om begravningsgudstjänsten här

  Webbhandböcker Vera och Beda

  MSBs info

  Länk till folkhälsomyndighetens sida om coronautbrottet

  SKKFs sida

  Rättsvägledning kring anstånd med gravsättning eller kremation av stoft

  Biskoparnas råd till kyrkoherdar

  Biskoparna har sammanfattat råd till kyrkoherdar om Svenska kyrkans ansvar för begravning med anledning av den situation vi befinner oss i. Råden hittar du här.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emilia Lindstrand, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-12-28
  X
  Dokumentid: 1509267- Webid: 29144 - Unitid: 7