Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Pedagogik för konfirmandarbete 7,5 hp 2022 - 2023

  Konfirmand

  Konfirmand Foto: Magnus Aronsson/IKON

  Kursen är en uppdragsutbildning på högskolenivå kring en av våra vanligaste, roligaste men ibland svåraste arbetsuppgifter – konfirmandarbetet. Du som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, didaktik och lärande i relation till konfirmander och ungdomar – den här kursen är för dig!

   

   

  Fortbildningen stärker dig som medarbetare i din yrkesutövning och ger på samma gång mycket tillbaka till församlingen. I utbildningen behandlas pedagogikens grundläggande begrepp och konfirmandarbetets mål och utformning.   

  Dagens konfirmander finns i en tid med stora utmaningar och omvälvningar, och som medarbetare behöver vi ständigt förhålla oss till vår dåtid, nutid och framtid. Omvärldsanalys, ungdomars livsvillkor och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår i kursen.  

  Det övergripande syftet är att församlingens arbete med konfirmander ska bli ännu bättre. Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete betonar att anställda medarbetare i konfirmandarbetslaget ska ges kontinuerlig kompetensutveckling inom teologi och pedagogik (11 §) då det främjar kvalitén och arbetsglädjen i konfirmandarbetet. Under 2021 implementerar Svenska kyrkan uppdaterade riktlinjer för konfirmandarbetet vilket gör kunskap och kännedom om dessa mer relevant än någonsin.  

  Uppdragsutbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift samt Linköpings universitet.     

  MÅLGRUPP

  Kursen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan: diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster och andra yrkesverksamma med undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.  

  OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

  Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Mellan de gemensamma kursdagarna sker arbete i grupp i form av stiftsträffar samt enskilda studier. Kursen omfattar totalt 200 studietimmar vilket innebär en (hel) del arbete. Kurslitteraturen omfattar såväl böcker och artiklar. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

  SYFTE

  Kursen orienterar i religionspedagogikens grundläggande begrepp och problem med särskild relevans för konfirmandarbetet. Som deltagare övar du förmågan att relatera pedagogikens kunskapsområden till församlingens sammanhang och teologiska frågeställningar.  

  KURSINNEHÅLL

  Kursen tar upp konfirmandarbetets mål och utformning, religionspedagogiska frågeställningar och pedagogiska begrepp och teorier. Omvärldsanalys med inriktning på ungdomars livsvillkor liksom teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår.  

  ARBETSFORMER

  Kursen baseras på individuella uppgifter, läsande och skrivande. Dessutom ingår gemensamma kurstillfällen i internatform med föreläsningar, gruppövningar och litteraturgenomgångar. Mellan kurstillfällena sker enskild bearbetning av teoretiska och praktiska uppgifter samt gemensamt vid två stiftsträffar/termin.  

  EXAMINATION

  För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i de gemensamma kurstillfällena och stiftsträffarna samt inlämning och redovisning av förelagda uppgifter.  

  KURSTILLFÄLLEN

  Kurstillfälle I  5-6 oktober 2022, Karlstad

  Kurstillfälle II 8-10 februari 2023,

  Skövde Kurstillfälle III 30 maj-2 juni 2023, Vadstena  

  KOSTNAD

  Som en del av stiftets satsning på konfirmandarbetet bekostar stiftsorganisationen de platser vi får tillgång till på utbildningen. Hela avgiften och all litteratur ingår för den som blir antagen. Resekostnader står din församlingen för.  

  KONFIRMANDNÄTVERK

  Denna satsning syftar till att höja kompetensen för hela stiftets konfirmandarbete och efter avslutad kurs ingår du automatiskt i stiftets konfirmandnätverk. Du förväntas dela med dig av din kompetens till ditt kontrakt och Växjö stift genom medverkan på kontraktssamlingar, fortbildningar och andra sammanhang där konfirmandarbete står i fokus.  

  MEDVERKANDE

  En styrka i kursen är att deltagarnas erfarenheter och kompetenser används som resurser och bidrar till lärandet. Kursansvarig är Erica Byström fil dr och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. Dessutom medverkar gästföreläsare samt stiftskonsulenter från de samverkande stiften.  

  UPPLYSNINGAR

  Lämnas av Jakob Wikström, stiftskonsulent, 0470-773824 jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se  

  ANSÖKAN

  Senast 7 juni 2022 till: Jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se. Bifoga gärna personligt brev och referens till din ansökan. Stiftet tillsätter platserna efter bedömning av behov, nytta och fördelning i stiftet. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Evertsson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2022-04-05
  X
  Dokumentid: 1431428- Webid: 29144 - Unitid: 7