Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Rapportera personuppgiftsincidenter

  Här hittar du information om vad en personuppgiftsincident är och när och var en sådan ska göras.

   

  Vad är en personuppgiftsincident? 
  En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan gälla att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempelvis kan rättigheterna inskränkas genom:

  • diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
  • finansiell förlust
  • brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

   En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har:

  • blivit förstörda
  • gått förlorade på annat sätt
  • kommit i orätta händer.

   Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

   Incidenten kan uppstå på flera olika sätt: en mobiltelefon försvinner, ett lösenord till datorn kommer på villovägar eller ett papper blir kvarglömt i skrivaren. Det spelar ingen roll om händelsen sker oavsiktligt eller med avsikt – incidenten måste snabbt anmälas, bedömas och rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar.

  Hur rapporterar jag en personuppgiftsincident?
  Du rapporterar både om du vet att det har inträffat en personuppgiftsincident, om du misstänker att det har inträffat eller om du ser en risk för att det kan inträffa. Du behöver inte fundera på allvarlighetsgrad och konsekvenser i första skedet utan det viktigaste är att du rapporterar incidenten. 

  Rapporteringen går via ett webbformulär direkt till dataskyddsombudet, som i nästa steg tar kontakt med berörd enhet.

  Rapportera incidenten via formuläret till höger -->


  Redaktör och innehållsansvarig
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Uppdaterad
  2020-09-17
  X
  Dokumentid: 1402125- Webid: 29144 - Unitid: 7