Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Våga se, våga fråga, våga agera - om orosanmälan när barn far illa

  Som medarbetare i en församling/ett pastorat kan det bli aktuellt att göra en orosanmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa. På den här sidan finns vägledning, förslag på rutiner och ett erbjudande om utbildning för detta.

  Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. Svenska kyrkans medarbetare har en anmälningsskyldighet som finns reglerad i kyrkoordningen. Att ställas inför oro om att ett barn far illa är svårt, men genom att ha gemensamma rutiner ökar sannolikheten att se de utsatta barnen och därefter agera på ett klokt och bra sätt.  

  RUTINER
  I den nedladdningsbara filen nedan kan du läsa om rutiner vid oro om att barn far illa. Rutinerna är framtagna av Stockholms stift och församlingar är välkomna att använda dessa och göra till sina egna.  

  UTBILDNING
  Växjö Stift erbjuder församlingarna utbildning för att öka kunskapen om hur vi ska handla när barn och unga far illa. Målet är att fler medarbetare ska ha kunskap i dessa frågor och att församlingar har en handlingsplan/ rutin att följa när det är aktuellt med att göra en orosanmälan.  I Coronapandemins spår får både ni och vi säkert signaler om att utsattheten ökar. Vi som anställda inom Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för barn och ungas situation och välbefinnande.

  Medarbetare från stiftskansliet kommer till församlingen/kontraktet och utbildar hela arbetslaget eller så bokar ni den digitala varianten.
  Utbildningens innehåll; varningssignaler, förebyggande strategier, bra att tänka på vid samtal med barn och unga,  lagar, kyrkoordningen och tystnadsplikt/sekretess, vad göra vid oro, hur görs en orosanmälan, vad gör socialtjänsten, kontakt med familjen, vad händer efter anmälan är gjord.
  Tidsåtgång: 2 timmar

   

   

   

  Redaktör
  Christina Evertsson, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Ellen Ekström, Växjö stift
  Uppdaterad
  2022-04-26
  X
  Dokumentid: 1350231- Webid: 29144 - Unitid: 7