Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Öppna kyrkor i Växjö stift

  Foto: Emilia Lindstrand

  Arbete för ett utökat öppethållande av kyrkor i Växjö stift, genom råd och stöd, information om stöldsäkring och lås, pedagogiskt material och genomtänkt kommunikation. Målbilden är att tillgängliggöra kulturarvet och att kyrkorna i Växjö stift ska vara öppna.

   

  Vad är syftet med satsningen?

  Genom att vi tillsammans i stiftets församlingar och i stiftsorganisationen hjälps åt att sätta strålkastarljuset på frågan om kyrkobyggnadernas tillgänglighet blir det en gemensam kraftsamling som kan göra skillnad. 
  Allt syftar naturligtvis till att så många kyrkor som möjligt i vårt stift är tillgängliga för alla de människor som önskar öppna porten och gå in. Här finns stora samordningsvinster mellan församlingar och pastorat, fastighetsexperter, kyrkoantikvarisk och kyrkomiljöpedagogisk expertis, kommunikationssatsningar, utveckling av bön och andaktsliv och mycket annat. 

  I ett första skede kan det lokala arbetet handla om att identifiera och undanröja hinder som gör att kyrkorummet idag inte kan vara tillgängligt.
  Gällande de kyrkor som redan är öppna kan det istället vara mer intressant att arbeta med innehållsliga frågor: vad möter den människa som kommer in i kyrkorummet? Vad kan utvecklas ur ett kulturarvsperspektiv och vad kan göras i kyrkorummet för att främja den enskilda människans möjlighet att be och växa i tro?

  Utmaningar & möjligheter

  Att hålla kyrkan öppen och tillgänglig kan skapa möjligheter men också utmaningar. Kyrkan kanske inte har tidlås och hur löser man då öppning och stängning av kyrkan? Kanske finns det församlingsbor som gärna vill engagera sig och hjälpa till med att öppna och låsa kyrkan morgon och kväll. De kanske också kan tänka sig att ringa i kyrkklockorna och be en bön, kolla så att det inte finns några kvarglömda tända ljus eller gå ett extra varv i och utanför kyrkan för att se så att allt är i sin ordning.  

  Det är bra att arbeta förebyggande när det exempelvis gäller stöld och skadegörelse. Stölder förekommer men det finns ingen sammanställd statistik som visar att det sker oftare i öppna kyrkor jämfört med de som är låsta och larmade. Statistik från engelska kyrkan visar däremot att öppna kyrkor löper lägre risk för inbrott och stöld än låsta. 

  Några tips och tankar:

  Försök att förutse vad som skulle kunna hända och kalkylera riskerna.  

  • Ha en färdig beredskapsplan så att alla vet hur man ska agera om något händer som kan kopplas till att kyrkan hållits öppen och obemannad.  
  • Ställ gärna undan föremål som inte behöver vara framme när kyrkan är obemannad eller byt ut dem mot några andra som inte är lika värdefulla.  
  • Behöver det verkligen vara lås vid ljusbärarens eller bokbordets kassa? Brytskador på kassan, som ofta är den gamla kyrkkistan, kan vara svåra att laga och kostar troligtvis mer än summan som stals. Är det möjligt att erbjuda digital betalning istället?  

  Vad kan vi få för stöd?

  Vilka ekonomiska stöd finns att få när det gäller att göra vårt kyrkliga kulturarv tillgängligt?  

  Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och Kyrkounderhållsbidrag (KUB). 

  Det är möjligt att söka KAE och KUB för flera olika typer av åtgärder som skapar ökad tillgänglighet till vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Några exempel på det är: 

  • Ett förvaringsskåp, som samtidigt är ett säkerhets- och visningsskåp, är ett alternativ när det gäller att tillgängliggöra kyrkans värdefulla inventarier på ett tryggt sätt.  
  • Genom att installera inbrottslarm och brandlarm kan man på ett skadeförebyggande sätt öka tillgängligheten till kyrkan. 
  • System som styr klimatet i kyrkan kombineras ofta med möjligheten att installera tidlås vilket ger möjlighet till öppethållande även när kyrkan är obemannad.

  Särskilt ansvar

  Kyrkoherde, kyrkoråd och församlingsråd har ett särskilt ansvar för att 
  församlingens kyrkor står öppna.

  Vem kan hjälpa till?

  Stiftskansliet kan bidra med råd och stöd, tips och metoder för pedagogiskt material, andaktsmaterial, kommunikation, kyrkoantikvariska frågor och frågor som rör fastigheter och lokaler. Tveka inte att ta kontakt 

  • Fastighet, larm & lås: Mikael Andersson Ekholst tfn 0470-77 38 22
  • Pedagogiskt material: Christina Evertsson tfn 0470-77 38 08
  • KAE, KUB & kulturarv: Maria Brynielsson tfn 0470-77 38 06
  • Kommunikation: Emilia Lindstrand tfn 0470-77 38 31
  • Andakt & gudstjänst: Erik Keijser tfn 0470-77 38 34
  • Samordning & nätverk: Hans Boeryd tfn 0470-77 38 27

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emilia Lindstrand, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-04-14
  X
  Dokumentid: 1535584- Webid: 29144 - Unitid: 7