Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Miljö och klimat

  Foto: Illustratör: Susanne Engman

  Att vara kyrka är att värna hela skapelsen och allt levande, det ingår i vårt uppdrag och har en stark grund i den kristna tron. Särskilt i vår tid när ekosystem riskerar att kollapsa och klimatkrisen hotar kommande generationers möjligheter till ett gott och tryggt liv erbjuder kyrkan gemenskap och hopp som ger oss kraft till handling! Svenska kyrkan bedriver därför ett aktivt och omfattande arbete inom klimat, miljö och hållbarhet. Växjö stift är en del av detta och främjar och stöttar församlingar och pastorats eget miljö- och klimatarbete.

   

  Svenska kyrkans hållbarhetsportal

  På hållbarhetsportalen finns stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling. Här hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

  Portalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. 

  Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa Kyrkornas miljödiplomering ​för hållbar utveckling. Det är en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030.

  Här hittar du Svenska kyrkans hållbarhetsportal​

  Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

  Lär dig mer om skapelse, miljö, klimat och hur vi som jobbar i kyrkan kan bli mer ekologiskt hållbara. Här hittar du utbildningen.

  Mer information om Svenska kyrkans miljödiplomering hittar du här.

  Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse,  i ord och handling. 

  Foto: Linda Mickelsson

  Skapad:2012-08-02 13:25:00

  Vill din församling arbeta mer samlat och strukturerat med klimat- och miljöfrågor?

  Läs mer om Miljödiplomering för församlingar
  Skapad:2021-03-15 13:22:00

  Församlingar och pastorat i Växjö stift välkomnas att fira Skapelsetid 2022!

  Läs mer om Andakt i skapelsetid

  Foto: Illustratör Susanne Engman

  Skapad:2021-04-06 16:49:00

  Svenska kyrkan har gemensamt enats kring Färdplan för klimatet som beskriver hur kyrkan på alla nivåer ska arbeta för att möta klimatkrisen.

  Läs mer om Färdplan för klimatet

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jonas Löhnn, Växjö stift
  Uppdaterad
  2022-08-19
  X
  Dokumentid: 758289- Webid: 29144 - Unitid: 7