Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Mall för framtagande av riktlinjer för begravningsverksamhet

  Nu finns Växjö stifts mall för framtagande av riktlinjer för begravningsverksamheten.

   

  För varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten ska det finnas riktlinjer för hur begravningsverksamheten ska vara utformad (kyrkoordningen 2 kap. 6 a §). Riktlinjerna ska ange hur den enskilda församlingen eller pastoratet arbetar med det som ingår i den begravningsverksamhet som avser alla folkbokförda. När kyrkofullmäktige har fattat beslut om riktlinjerna ska de översändas till stiftet för kännedom. Detta eftersom stiftet har tillsyn över hur uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten fullgörs (kyrkoordningen 6 kap. 4 §).  

  Kyrkoordningens bestämmelser om framtagande av begravningsriktlinjer och om stiftets tillsynsuppdrag trädde i kraft redan den 1 januari 2019.

  Inom Växjö stift erbjuder vi alla enheter att använda den av stiftskansliet framtagna mallen. Denna är avsedd att underlätta arbetet för alla inblandade. Mallen finns i ett ifyllningsbart pdf-format, och går att hämta/ladda ner här på intranätet (jämte två bilagor). Det finns även framtaget ett kort PM med närmare information om hur mallen fylls i och hanteras. 

  När ni inkommit med en ifylld och av fullmäktige fastställd mall, kommer Växjö stift att betrakta det som att ni har fullgjort er kyrkoordningsreglerade skyldighet att ta fram riktlinjer för begravningsverksamheten. Respektive enhets insända riktlinjer för begravningsverksamheten blir föremål för granskning i samband med visitationsarbetet.

   

  Redaktör
  Sara Peterson, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Gustav Lundborg, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 1527223- Webid: 29144 - Unitid: 7