Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Lokalförsörjningsplaner

  Här hittar du information om arbetet med lokalförsörjningsplanering.

  Foto: Fastighetsregistret

  Lokalförsörjningsplanering

  Som ett led av Gemensamt ansvar beslutade Kyrkomötet 2016 att varje pastorat, eller församling som inte ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan, vilken bör vara klar 1 januari

  2022. Bakgrund till beslutet är att ge församlingarna större möjligheter att klara den grundläggande uppgiften i ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader. Lokalförsörjningsplanen är således det verktyg som ska hjälpa församlingar och pastorat i detta arbete. Lokalförsörjningsplanen ska relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering. Lokalförsörjningsplanen ska omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som församlingen planerar att bedriva, vilket även innefattar inhyrda och uthyrda lokaler.

  Varför behöver Svenska kyrkan lokalförsörjningsplaner?

  Kostnaderna för lokal- och fastighetsförvaltningen tar en allt större och större andel av församlingarnas intäkter och därför är det viktigt att planera långsiktigt och det förklarar också syftet och nyttan med lokalförsörjningsplanering. Lokalförsörjningsplanen ska vara ett redskap för att ha ett genomarbetat underlag för de förtroendevalda att besluta om åtgärder som underlättar och stödjer församlingens uppdrag och kallelse.

  Aktuell info om lokalförsörjningsplanering samt användbart arbetsmaterial som uppdateras fortlöpande från nationell nivå hittar du här

  Mallar och checklistor för LFP-arbetet

  Redaktör
  Sara Peterson, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Mikael Andersson Ekholst, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-12-03
  X
  Dokumentid: 1443981- Webid: 29144 - Unitid: 7