Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Ledning och styrning

  Den chefs- och ledarbefattning kyrkoherden innehar är av avgörande betydelse för såväl arbetslag som församlingslivet i stort. Också i relation till stiftet är kyrkoherden en nyckelperson. Växjö stift erbjuder på olika sätt stöd till dig som ny kyrkoherde. Här presenteras några av de insatser som du kan ha nytta av i ditt kommande arbete.

  Foto: Alex & Martin /Ikon

  Arbetsledare i Svenska kyrkan

  Välkommen att delta i grundläggande chefs- och ledarskapsutbild­ningen.

  Innehåll: Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur arbetsgrupper fungerar och verktyg för kommunikation och konflikthantering. Kursdeltagarna ges kunskap om ledarskapsteori och hur man leder mot mål samt vad det innebär att arbeta i en värdebaserad organisation. Egen utveckling som ledare och chef går som en röd tråd genom hela utbildningen med syfte att på flera sätt stärka varje deltagares personliga utveckling som ledare och chef.

  Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare med delegerat personalansvar i din tjänst. Du är exempelvis kyrkogårdschef, förskolechef, kanslichef, verksamhetschef, kyrkogårdsförman eller arbetsledande komminister, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Denna utbildning vänder sig inte till dig som är teamledare eller samordnare utan personalansvar.  

  Datum:
  Utbildningen pågår under läsåret 2019-2020 på St Sigfrids folkhögskola. Intresserad: Kontakta Ing-Marie Rundwall, organisations- och ledningsutvecklare för mer information. 

  Mentorsprogram
  Stiftet har startat upp ett mentorsprogram. Detta innebär att alla nya kyrkoherdar i stiftet får en erfaren mentor som kan få fungera som ett ”bollplank” i de frågor som alltid följer med nya arbetsuppgifter.

  Nätverk
  Inom stiftet existerar olika självständiga nätverk för kyrkoherdar. Nätverket blir till ett forum där du får möta kolleger som arbetar i pastorat av likartad storlek och social struktur.

  Behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar
  Kyrkomötet beslutade 2007 att införa krav på behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan att gälla från och med den 1 januari 2013.

  Det betyder att från och med 1 januari 2013 är den behörig att anställas som domprost eller kyrkoherde eller på ett längre vikariat på en sådan befattning som bland annat har genomgått den utbildning som fatställts av kyrkostyrelsen.

  Växjö Domkapitel har beslutat att medge undantag från kravet på behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning enligt följande:
  - Den som genomgått annan chefs- och ledarskapsutbildning, som i omfattning klart överstiger den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. Kyrkledarhögskolans magisterexamen med inriktning mot trossamfund, som omfattar 60 högskolepoäng samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations utbildning inom chefs- och ledarskapsutveckling, som omfattar 30 högskolepoäng, ska vara behörighetsgivande.

  - Den som under minst tre sammanhängande år innehaft anställning som kyrkoherde i samma pastorat kan medges undantag från kravet på den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen.

  - Domkapitlet beslutar medge undantag från kravet på den behörighetsgivande kyrkoherde utbildning, också om den som söker kan styrka erfarenhet från annat kvalificerat ledarskap än kyrkoherde.

  Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen är en uppdragsutbildning i samverkan med Uppsala universitet respektive Malmö högskola och Lunds universitet.

  Växjö stift bildar tillsammans med Göteborgs, Linköpings och Lunds stift region SYD. Utbildningen sker i Åkerbergs stiftsgård. Växjö stift har 4 platser till förfogande på utbildningen.

   

  Redaktör
  Ellen Ekström, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Erik Sidenvall, Växjö stift
  Uppdaterad
  2017-11-28
  X
  Dokumentid: 758663- Webid: 29144 - Unitid: 7