Dölj bild

Växjö stift

Kyrkomusik

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen! Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag! (Psaltaren 96)

Växjö stifts kyrkosångsförbund
Växjö stifts kyrkosångsförbund har som mål att stödja församlingarnas körverksamhet och anordnar därför kördagar för stora och små, barnkörläger med mera på olika platser i stiftet.
Körverksamheten är det absolut största lekmannarörelsen i våra församlingar och körsångarna tycker ofta att det är roligt att få sjunga tillsammans med andra körer, exempelvis på kontrakts- eller stiftsnivå.
Kyrkosångsförbundet arrangerar årligen ett nyårsmöte, som är en studiedag kring kyrkomusikaliska frågor.
Besök hemsidan för att läsa mer och anmäla dig och dina körer till förbundets olika arrangemang.

 

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Peterson, Växjö stift
Uppdaterad
2017-12-15 14:16
X
Dokumentid: 114026- Webid: 29144 - Unitid: 7