Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Kyrkoantikvarisk ersättning

  I millennieskiftesförändringen av relationen mellan Svenska kyrkan och staten lades förvaltningsansvaret för det kyrkliga kulturarvet på Svenska kyrkan och dess församlingar. Överenskommelsen innebär bland annat att staten ska ersätta den förvaltande parten med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för kulturhistoriskt motiverade merkostnader.  

  KAE kan sökas för vård och underhåll av kyrkobyggnader, klockstaplar, kyrkotomter och inventarier som skyddas enligt kulturmiljölagens 4:e kapitel. Det är pastorat och församlingar med egen ekonomi som kan ansöka om ersättning.

  En viktig regel är att ansökan om KAE ska vara stiftskansliet tillhanda innan ersättningsgrundande åtgärder påbörjas. Mer information om KAE finns i högerspalten, exempelvis Villkor för KAE (Svenska kyrkans regelverk för KAE).  

  OBS! En ny rutin för ansökan om KAE gäller från och med augusti 2019:

  Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning ska göras digitalt, inte längre via pappers-blanketter. Digital ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning upprättas i det nya IT-stödet för KAE som tagits fram på nationell nivå. Information om det nya IT-stödet för KAE finns på en särskild nationell intranätssida som du hittar här. På sidan finns all väsentlig information om IT-stödet för KAE. Här finns bland annat en grundlig instruktion i PDF-format om hur en ansökan görs i det nya systemet, kompletterad med en E-utbildning.  

  Under perioden augusti till och med oktober 2019 ligger allt fokus på att göra ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning 2021 i det nya IT-stödet. Därefter kommer IT-stödet att vara vidareutvecklat för den fortsatta KAE-processen (genomförande, rekvirering av beviljad KAE och avslut av ärenden).  

  Stiftskansliet rekommenderar att ansvariga för ansökan om KAE på ett tidigt stadium tar till sig informationen om IT-stödet, skaffar behörigheter till systemet (via den lokalt behörighetsansvarige), samt så snart som möjligt registrerar alla planerade ansökningar om KAE 2021 i IT-stödet (som därefter kan kompletteras efter hand). Merparten av arbetet med ansökan om KAE handlar dock om att ta fram ordentliga underlag: projektbeskrivning, kostnadskalkyl, tillståndsansökan (stäm gärna av med länsstyrelsen om sådan behövs i enlighet med kulturmiljölagen), klargörande om hur upphandling ska gå till, tidplan och kyrkorådets beslut om att ansöka om KAE.  

  Tveka inte att kontakta utredningssekreterare Per Tobiasson (telefon 0470-77 38 56) vid frågor om det nya ansökningsförfarandet.  

  Redaktör
  Ellen Ekström, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Per Tobiasson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-05-15
  X
  Dokumentid: 1452598- Webid: 29144 - Unitid: 7