Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Internationellt engagemang

  Det internationella engagemanget kan entusiasmera en hel församlings liv om det får den plats det förtjänar. Då gäller det att både förtroendevalda och anställda är väl insatta och intresserade av det internationella perspektivet.

  Internationellt engagemang

  Engagemanget kan se olika ut: några har vänförsamlingar, andra samlar pengar till särskilda projekt, några har en Världsbutik eller Sackeushörna i församlingshemmet, andra har tonårsgrupper som serverar rättvisemärkt kaffe, några församlingar gör egna studieresor, eller gör insatser för det mångkulturella samhället i sin församling och de allra flesta har valda ombud Svenska kyrkan i utlandet och internationella grupper.

  Internationella rådet i Växjö stift

  Internationella rådet i Växjö stift har stiftsstyrelsens uppdrag att entusiasmera församlingar och ombud till ökat engagemang och kunskap om kyrkans internationella mission och diakoni. Engagemang behöver vårdas och utvecklas!

  Det internationella perspektivet är livsnödvändigt för alla församlingar och behöver därför tas upp till reflektion i kyrkoråd och medarbetarlag så att ett mer medvetet förhållningssätt kan skapas i församlingar och pastorat.

  Svenska kyrkans internationella arbete i Växjö stift

  Vi som förut var ombud för Svenska kyrkans mission (SKM) och Lutherhjälpen (LH) arbetar nu tillsammans i ”Svenska kyrkan internationellt arbete” med slogan runt om i våra församlingar och i stiftet.Vi hoppas att även Du vill vara med och engagera dig i din församlings Internationella grupp. Genom bön och arbete och genom att informera, påverka och samla in medel vill vi i Svenska kyrkan synliggöra att vi är en del i Guds världsvida kyrka i Sverige och i världen.Varje år försöker vi ha utbildningstillfällen omkring internationella frågor. Under våren har vi en Manifestationsdag tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, då vi träffas för att välja styrelse i vårt stiftsarbete samt hämta inspiration från olika föreläsare.Vi arbetar med insamlingarna vid jul och under fastan, då kollekterna i vår kyrka går till det internationella arbetet. De områden som vi samlar in pengar till är:

  • Kyrkan i världen – världsvid gemenskap
  • Landsbygdsutveckling
  • Klimat och miljö
  • Ekonomisk rättvisa
  • Fred, demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hiv och aids
  • Katastrofinsatser
  Redaktör och innehållsansvarig
  Jonas Löhnn, Växjö stift
  Uppdaterad
  2019-09-06
  X
  Dokumentid: 758287- Webid: 29144 - Unitid: 7