Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Asyl och flyktingfrågor - verktygslåda

  Foto: Gustaf Hellsing

  Under åren 2016-2018 fanns x integrationsfrämjare anställa i Växjö stift. Syftet vara att konkret ge hjälp och  stöd i församlingarnas integrationsarbete.

  Integrationsfrämjarna sammanställde en verktygslåda med redskap som hjälper den som vill jobba med integration och stöd frö människor som genom umbäranden tagit sin tillflykt till den del av världen som vi kallar vårt hem. Klicka dig vidare för mer information, tips och stöd. ​

   

  Allt hänger ihop

  När man ska göra ett arbete av något slag behövs oftast inte bara ett enda verktyg utan det behövs många olika verktyg. Titta därför gärna igenom hela verktygslådan för integrationsarbete och plocka sedan ut de verktyg som du tror dig ha mest behov av. De övriga finns alltid kvar och du kan återvända senare och hämta dem.

  Allt hänger ihop i en människas liv och det syns särskilt tydligt hos en asylsökande eller nyanländ.

  Lycka till i användandet av verktygsarsenalen!  

   

  Mötesplatser och nätverk

  Att bygga nätverk är en viktig del av integration som ger bättre möjligheter att skapa mötesplatser. Ett nätverk som har med många samhällsaktörer ger styrka och tyngd åt integrationsarbetet. 

  Meningsfull väntan är ett studiematerial som kombinerar språkinlärning och samtal om det nya landet. Det består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. 

  Studieförbunden Sensus och Bilda kan bidra både med inspiration, studiematerial och arvode till studieledare. 

  Vårt dagliga bröd är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, kommunen och Svenska kyrkan som syftar till att föra kvinnor närmare arbetsmarknaden. 

  För mer info se Mötesplatser och nätverk

  Tro och förhållningssätt

  Att bereda rum är en krönika om gästfrihet som kan användas som samtalsunderlag.

  Centrala liturgiska begrepp finns här översatt till andra språk. 

  Evangelieprocession, fridshälsning och ljuständning är tre handlingar som är mycket vanliga inom hela kristenheten. Igenkänningsfaktorn är stor även för den som inte kan svenska. Evangelietexten kan gärna läsas på flera språk, särskilt i samband med stora högtider. Läs mer om församlingen som välkomnande gemenskap samt om dop och konversion

  Studiematerialet "Kristusvägen" är ett ursprungligen danskt material som handlar om dopundervisning av vuxna med muslimsk bakgrund. Materialet finns även på arabiska och farsi. 

  Biblar på andra språk och annat material för kristendomsundervisning kan införskaffas bl a genom Svenska bibelsällskapet.

  Sveriges Kristna Råd (SKR) har gett ut många skrifter som gäller ekumenik, det religiösa mångkulturella sammanhanget, kyrkorna och migrationsfrågor m.m.  

  Läs mer om Svenska kyrkans engagemang inom religionsdialog

  Vi behöver prata om rasism. På Forum för levande historia finns mycket material som ger större kunskap och väcker frågor. Använd gärna deras eller annat material för att få igång samtal. 

  För mer info se Tro och förhållningssätt

  Utbildning och arbete

  Studiecirkeln är här ett suveränt redskap - den lilla gruppens stora betydelse.

  Idealitet och migration är ett tema som Sensus erbjuder församlingarna fördjupningskurser i.

  Validering av en utländsk utbildning kan underlätta inträdet på svensk arbetsmarknad.

  Vårt Dagliga Bröd är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, kommunen och Arbetsförmedling för att få kvinnor långt från arbetsmarknaden att våga och vilja.

  Extratjänster kan vara ett fint sätt att låta en nyanlända arbeta inom ramen för församlingen.

  Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening står till församlingarnas tjänst för att hjälpa deras kontakter att få in en fot arbetslivet.

  För mer info se Utbildning och arbete

  Boende

  Olivgrenen AB är ett bostadsföretag, som utifrån en kristen värdegrund, hyr ut villor till nyanlända, och uppmuntrar dem även att skaffa små aktieposter i bolaget, för att därigenom bli delägare i huset de bor i. 

  Goda Krafter i Växjö arbetar med att ordna fadderfamiljer och bostad för ensamkommande barn och ungdomar.​

  VäxjöBo söker bostäder för nyanlända familjer bland privatpersoner och har även en "bo-skola" med undervisning om (ibland outtalade) regler vad gäller boende i Sverige.

  För mer info se Boende

  ​Kultur och fritid

  Sånger för alla nya är en sångbok som vänder sig till alla som är nybörjare med språket. Boken innehåller några av våra allra mest folkkära svenska sånger och ramsor. Handledning finns. 

  Pysselboken Flyktfåglar är ett praktiskt verktyg kopplat till psykosocialt stöd och frivilligas arbete med att stärka mental och fysisk hälsa hos asylsökande och nyanlända. Den har tagits fram av Röda Korset. Kontakta närmaste Röda Korset regionkontor. 

  Anordna "Lilla klassikern" - en motionstävling som integrerar. 

  Ordna en cykelkurs bl a med hjälp av NTF's Trafiksäkerhet på lätt svenska

  För mer info se Kultur och fritid

  Hälsa​

  Främja hälsa genom att träffas och motionera tillsammans. 

  Det är viktig att information om svensk hälsa-och sjukvård sprids till den som är ny i Sverige.

  Röda Korsets vårdförmedling arbetar för att ge stöd till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem. De har tagit fram ett stödmaterial kring rätten till sjukvård för papperslösa. 

  Hälsocoacher finns på flera håll i landet för att sprida kunskap om svensk hälso- och sjukvård till asylsökande och nyanlända. Representanter från t ex hälsocentraler och folktandvård kommer gärna till språkcaféer o dyl. för att informera. Kontakta din region för vidare information.​ Läs om hälsoskola i Jönköping

  Material och metoder för psykosocialt stöd. 

  Barn i Väntan (BIV)/Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. Det utvecklades i Malmö i samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan. 

  Uppdrag psykisk hälsa har flera verktyg för att stötta asylsökande och nyanlända och de som i sitt arbete eller ideella engagemang möter dessa. 

  Socialstyrelsen har en guide till säker vård på lättläst svenska.

  Bland Svenska kyrkans satsningar på fortbildning finns ett flertal kurser som relaterar till hälsa.

  För mer info se Hälsa

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Karin Ahlqvist, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-03-04
  X
  Dokumentid: 1325448- Webid: 29144 - Unitid: 7