Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Inför söndagen/Kollekter

  Foto: Madelen Zander /Ikon

  Kollektcirkulär för  obligatoriska kollekter
  De som har blivit beviljade stifts- och rikskollekter ska skicka sina kollektcirkulär via e-post till oss så att de kan samlas på denna sida. Skicka in cirkuläret i god tid, minst en månad innan kollektdagen. Cirkulär som skickas in på papper kommer inte att spridas, varken i pappersform eller på intranätet.

   

  Kollektcirkulär för frivilliga kollekter
  Drygt tjugo sön- och helgdagar under året har inget obligatoriskt kollektändamål, utan beslutas av församlingen kyrkoråd. Ur kyrkoordningen:  ”I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.”

  Ansökan om stiftskollekt 2022

  Ansökan om stiftskollekt för 2021 ska ha inkommit till domkapitlet senast den 31 maj 2021. (Domkapitlet Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö).

   

  Kollektcirkulär inför riks- och stiftskollekter

  Sammanställning kollekter

  Kollektsidan 2021_redigerbar
  2020-11-27 10:47
  Sammanställning kollekter 2021
  2020-11-09 15:51
  Rikskollekter 2021
  2020-10-29 11:37
  Stiftskollekter 2021
  2020-10-29 11:27

  Kollektvädjanden för tillfällen när församlingen beslutar ändamål

  Inga dokument

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Peterson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-01-07
  X
  Dokumentid: 758312- Webid: 29144 - Unitid: 7