Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  GTP - Gemensam telefoniplattform

  Telefonisamverkan i Svenska kyrkan

  Telefoni är ett område som är lämpligt att samordna. Samordning av telefonin i Svenska kyrkan ger viktiga fördelar som ökad tillgänglighet (service) och minskade kostnader genom samordningsvinster och gemensamma fördelaktiga avtal. Telefonilösningarna i den gemensamma telefoniplattformen (GTP) fungerar och utvecklas med den kvalitet som behövs för att effektivt stödja verksamheten och den grundläggande uppgiften.

  GTP inom Svenska kyrkan innebär från hösten 2019 Telia Touchpoint plus. 
  Svenska kyrkan arbetar på den nationella nivån aktivt för att genom gynnsamma ramavtal för telefoni och andra insatser, skapa goda förutsättningar för telefonin inom Svenska kyrkan och en utveckling av möjligheterna till god tillgänglighet genom ökad samverkan och samordning av telefonin.

  Gemensam telefoniplattform Växjö stift

  Arbetet med den gemensamma telefoniplattformen i Växjö stift fortskrider. Intresset har varit mycket stort och antalet anslutna enheter ökar. I augusti 2020 är drygt 82% av Växjö stifts församlingar och pastorat anslutna till den gemensamma telefoniplattformen.

  Anslut er till GTP

  Är ni intresserade av att gå med i den gemensamma telefoniplattformen i Växjö stift ta kontakt med Malin Betnér.

   

  Karta över församlingar och pastorat i Växjö stift som är med i GTP 

   

  Karta över församlingar och pastorat i Växjö stift som nyttjar Gemensam telefonist

  Helgrått ifylld enheter nyttjar gemensam telefonist på heltid. Randigt ifylld enhet nyttjar gemensam telefonist vid behov, antingen på schema eller vid enstaka tillfällen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Betnér, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-08-21
  X
  Dokumentid: 800010- Webid: 29144 - Unitid: 7