Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  GAS - Gemensamt administrativt stöd

  GAS är ett projekt, vars mål är att frigöra resurser för Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Detta sker genom att effektivisera de administrativa arbetsuppgifterna. Genom att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt, med likformade verktyg och likformat IT-stöd kan vi minska mängden resurser som förbrukas på administration och förvaltning. 

  Genom enhetlig kompetensutveckling och att arbeta tillsammans kan fler få nytta av den administrativa personalens kompetens och erfarenhet.

  I Växjö stift är det 16 ekonomiska enheter som i dagsläget arbetar enligt det gemensamma konceptet. För 2021 års införande är det 3 ekonomiska enheter som finns med i införandearbetet.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Betnér, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-08-19
  X
  Dokumentid: 800018- Webid: 29144 - Unitid: 7