Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Public 360°

  Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering

  Svenska kyrkan erbjuder från 2019 system för gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering till alla stift, församlingar och pastorat som är anslutna till GIP. Systemet är till för att stötta arbetet med ärendehantering och arkiv. Syftet är att skapa en struktur i administrationen, öka samarbetet mellan svenska kyrkans organisatoriska delar samt för att öppna upp för en fri granskning av Svenska kyrkans verksamhet.

  Genom en gemensam lösning, istället för separata, får vi enhetlig hantering av ärenden och dokument i församlingar, pastorat, stift och nationell nivå och kan stötta varandra. 

  Stiftsstyrelsen i Växjö stift tog i september 2018 beslut om att Växjö stift ska erbjuda församlingar och pastorat i Växjö stift att ansluta sig till det gemensamma diarie- och dokumenthanteringssystemet Public 360° och e-arkiv.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Betnér, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-08-21
  X
  Dokumentid: 1418755- Webid: 29144 - Unitid: 7