Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Fastigheter och kulturarv

  Denna sida uppdateras inte längre. Du hittar aktuell information på Kornet.

  Stiftskansliet ger råd och stöd till församlingar och pastorat kring fastighetsmässiga, antikvariska och ekonomiska frågeställningar.

  Kyrkoantikvarisk ersättning gäller vid vård- och underhållsinsatser för kyrkobyggnader, kyrkotomter, klockstaplar och inventarier som skyddas av kulturmiljölagens 4:e kapitel.

  Kyrkounderhållsbidrag är ett komplement till den kyrkoantikvariska ersättningen, men gäller också för kyrkobyggnader som byggdes efter 1939.

  Lokalförsörjningsplanering är ett viktigt strategiskt område, där stiftskansliet erbjuder vägledning i processarbetet.

  Fastighetsregistret och fastighetssystemet DeDu ger på olika sätt överblick, med stödmöjligheter från stiftskansliets sida.

  Redaktör
  Sara Peterson, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Per Tobiasson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2022-10-24
  X
  Dokumentid: 742658- Webid: 29144 - Unitid: 7