Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  En kyrka i världen

  Ett av Växjö stifts fem utvecklingsområden är En kyrka i världen.

   

  I Växjö stift...

  ... är det diakonala arbetet starkt och uthålligt. 
  ... tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
  ... vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan. 
  ... möter vi människor med annan tro respektfullt.

  Stiftsstyrelsens uppdrag till stiftskansliet: stödja församlingarna att stärka profilen som modig kyrka med samhälls- och skapelseansvar.

  Särskilt viktiga arbetsområden: stöd i opinionsbildning, globalt ansvar, integrationsfrågor, strategisk/profetisk diakoni, skapelseansvar, ekumenik, religionsdialog och hbtq-arbete.

  Stiftsstyrelsens prioritering: ett innovativt arbete med strategisk diakonal utveckling.

  Foto: Pixabay

  Skapad:2017-01-12 14:25:00

  Svenska kyrkan arbetar aktivt med att se och möta människors behov, och lyfta fram deras rättigheter. Inte sällan handlar det om asylsökande och migranter.

  Läs mer om Asyl och flyktingfrågor
  Skapad:2019-04-03 16:01:00

  Det är en del av vår grundsyn, som kristna och som kyrka, att vi är diakonala.

  Läs mer om Diakonal utveckling
  Skapad:2019-09-04 13:01:00

  ”Alla är välkomna till kyrkan!” Så säger vi, och så vill vi också självklart att det ska vara. Men för att det ska bli mer än bara ord behöver vi våga titta närmare på hur våra sammanhang verkligen ser ut. Vad är det som gör att alla inte känner sig välkomna? På vilket sätt är vi utestängande utan att vilja vara det?

  Läs mer om Hbtq och lika rätt
  Skapad:2012-08-02 11:41:00

  Det internationella engagemanget kan entusiasmera en hel församlings liv om det får den plats det förtjänar. Då gäller det att både förtroendevalda och anställda är väl insatta och intresserade av det internationella perspektivet.

  Läs mer om Internationellt engagemang
  Skapad:2012-08-02 11:56:00

  Svenska kyrkan kan vara vägvisare och inspiratör för hållbar utveckling, men då behöver vi bli tydligare i hur vi förvaltar det vi fått ansvar för. Det måste bli mindre avstånd mellan ord och handling så att människors förtroende för kyrkans arbete för hållbar utveckling stärks.

  Läs mer om Miljö och klimat
  Skapad:2019-09-04 13:02:00

  Sidan är under uppbyggnad

  Läs mer om Olika tro

  Redaktör
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Innehållsansvarig
  Jonas Löhnn, Växjö stift
  Uppdaterad
  2018-01-25
  X
  Dokumentid: 1376332- Webid: 29144 - Unitid: 7