Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Dataskyddsombud

  I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25:e maj 2018 bör vi i Svenska kyrkan ha dataskyddsombud. Växjö stifts servicebyrå erbjuder tjänsten dataskyddsombud och även stöd i GDPR-frågor

   

  Stiftskansliet erbjuder följande tjänster inom GDPR genom Växjö stifts servicebyrå:

  • Dataskyddsombud
  • Utbildning
  • Råd och kunskapsstöd
  • Vägledning i det lokala GDPR-arbetet


  Vad gör ett dataskyddsombud?

  Dataskyddsombudet ska övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och styrdokument samt
  • informera och ge råd inom organisationen. 
  • vara kontaktperson för de registrerade, verksamhetens personal och Datainspektionen. Detta innebär att ombudet ska möjliggöra för registrerade att utöva sina rättigheter och besvara verksamhetens personals frågor om personuppgiftsbehandling.
  • samarbeta och ha kontakt med Datainspektionen vid eventuell inspektion
  • ge råd om konsekvensbedömningar till organisationen
  • arbeta med rapporter om personuppgiftsincidenter 


  Redaktör
  Malin Betnér, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Carolina Mörstam, Växjö stift
  Uppdaterad
  2020-08-19
  X
  Dokumentid: 1408468- Webid: 29144 - Unitid: 7