Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

  Förordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen. Samtidigt innebär förordningen en rad nyheter som skärper kraven på den som behandlar personuppgifter jämfört med de regler som gällde tidigare. 

  Nationell nivås GDPR-projekt uppdaterar kontinuerligt sina sidor om dataskyddsförordningen och anpassningen till den. Länk till sidorna hittar du under Viktiga länkar till höger på den här sidan. Där hittar du bl.a. e-utbildningar, mallar för t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal och annan matnyttig information. Även Integritetsskyddsmyndigheten (hädanefter IMY) uppdaterar sina sidor om dataskyddsreformen kontinuerligt. ​Länk hittar du under Viktiga länkar till höger på den här sidan.

  Stöd till församlingar och pastorat

  Genom samarbete med Stockholm och Uppsala stift har vi fått tillgång till information och mallar till stöd församlingar och pastorat. Sidorna är under uppbyggnad och material publiceras och länkas på Stockholm stifts sidor i takt med att nya sidor läggs till eller befintliga sidor uppdateras. På respektive sida finns mallar och checklistor. 

  Materialet hittas här

  https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/dataskyddsforordningen-kontrakt

  OBS!

  Det material som läggs upp på de sidor som länken leder till har tagits fram och bekostats av Stockholm och Uppsala stift som stöd för församlingar och pastorat i dessa stift. Materialet hänvisar därför i stort till olika pastorat i Stockholms stift. Texter och mallar är framtagna med utgångspunkt från dessa pastorats förutsättningar och förhållanden och skall, om ni vill använda dessa, anpassas till era specifika förutsättningar och förhållanden i er egen verksamhet. Texter och mallar bör därför tjäna som inspiration och vägledning, och inte som facit, i ert eget GDPR arbete.

  För visst material finns också upphovsrätt för Monika Wendleby som ska iakttas. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Peterson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-05-10
  X
  Dokumentid: 1475951- Webid: 29144 - Unitid: 7