Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Blankettbank gudstjänst

  På denna sida har vi samlat blanketter som används för att förenkla och effektivisera handläggningen av gudstjänstärenden.

    

  Blankett för anmälan enl 18 kap 6 § KO
  - används för att anmäla kyrkoherdens beslut att använda annan huvudgudstjänstordning än kyrkohandbokens i den utsträckning det inte innebär ändring av måltidens texter.

  Blankett för ansökan enl 18 kap 3 § KO
  - används för att anhålla om domkapitlets medgivande för att i huvudgudstjänstordning ändra i måltidens texter.

  Blankett för anmälan enl 18 kap 6 § a  
  - KO används för att anmäla kyrkoherdens beslut att till kyrkohandbokens texter använda annan musik än den som ingår i kyrkohandboken.

  Blankett för byte av kollektdag
  - används för att anhålla om medgivande att ta upp stiftskollekt eller rikskollekt på en annan dag än vad som beslutats.

  Blankett för ekumenisk huvudgudstjänst
  - används för att anhålla om tillstånd för att fira ekumenisk huvudgudstjänst.

  Blankett för sammanlysning av gudstjänst
  - används för att anhålla om att få sammanlysa församlingens huvudgudstjänst i de fall domkapitlets medgivande inte redan lämnats i församlingsinstruktionen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Peterson, Växjö stift
  Uppdaterad
  2021-03-12
  X
  Dokumentid: 1426231- Webid: 29144 - Unitid: 7