Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Beredskap

  Alla församlingar ska ha en beredskapsplan, antingen en egen eller gemensamt med andra församlingar i pastoratet. Även om varje församling/pastorat ska ha en beredskapsplan är samverkan med andra, t ex inom kontraktet, något positivt. Det är en god idé att komma överens om att vid eventuell krissituation solidariskt hjälpa varandra med personal, lokaler med mera. Kontraktsprosten är här en nyckelperson.

  Skapad:2020-03-06 10:10:00

  Här samlar Växjö stift rekommendationer och aktuella vägledningar gällande coronaviruset.

  Läs mer om Covid-19


  Personalstödsplan
   

  Personalstödsplanen, som tar fasta på stödet till den egna personalen i en krissituation, ingår som en del i beredskapsplanen och är en del av arbetsgivaransvaret. För att vid akut behov kunna kalla in personal kan personalstödsplanen länka till församlingens/pastoratets olika policys och personallista (larmlista) med de anställdas telefonnummer utom arbetstid. Det kanske allra viktigaste, och ibland svåraste, är att hålla planen aktuell – förändringar av personaluppgifter och lokaler med mera sker regelbundet.

  Kontakt med stiftsorganisationen

  Om ni, vid en allvarlig krissituation, önskar kontakt med stiftskansliet når ni Växjö stiftskansli via vår växel 0470-77 38 00. Utanför kontorstid hänvisas till TiB/pressjour, telefon 0470-77 38 16, som i sin tur, om ett akut läge bedöms föreligga, länkar vidare till tillämplig personal.  

  Växjö 2019-08-01
  Katarina Toll Koril, stiftsdirektor

  Redaktör
  Ellen Ekström, Växjö stift
  Innehållsansvarig
  Katarina Toll Koril, Växjö stift
  Uppdaterad
  2017-09-11
  X
  Dokumentid: 758601- Webid: 29144 - Unitid: 7